(1 Tisarúnikianam [1 Tesalonicenses] 5:​18)

 1. 1. Jehová, ame naaram nekaamu atí.

  Iwiaaku pujustin sukártame.

  Ii seamka tuke antúrkartiniaitme.

  Ti yaínkrata⁀asakmin yumínmaji.

 2. 2. Nekásana nuke jintínkratniuitme.

  Chichamprum papiiniúm mash aármaiti.

  Nu aujkur nekásana nu nékaji.

  Nu neka asár aents ujaíniaji.

 3. 3. Jehová, ame tuke anénkratniuitme.

  Yajaúch ana nusha amúktatme.

  Ti yaunchuk Jesús jarutrámkamiaj nui

  waraataí nunkanam pujúttaji.