(Apukarípsis 11:15; 12:⁠10)

 1. 1. Jehová Yuuska ni uchirín

  kakarman súsaiti.

  Jesuska anáikiamuiti.

  Ii úuntrinti taji.

  Nayaímpiniam ekémsaiti.

  Ashí aentstin yainmáktatji.

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  Jesús akúpniuiti.

  Juú nunka ti shiir átatui.

  Nekásaiti taji.

  Jesús uunt anáikiamuiti.

 2. 2. Jehová suntarí tunamak

  yajaúch ajásmiayi.

  Nuka Satanásauyayi.

  Jehován katsékmiayi.

  Jesuska Satanásnancha

  amú amús ikiúktiatui.

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  Jesús akúpniuiti.

  Juú nunka ti shiir átatui.

  Nekásaiti taji.

  Jesús uunt anáikiamuiti.

 3.  3. Ashí aénts pujuíniana nui

  itiurchat írunui.

  Nu akui Jehová tsawantrí

  nuntúmsayi taji.

  Tuke waitiuú pujúshtatji.

  Uwémtikramu átatji.

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  Jesús akúpniuiti.

  Juú nunka ti shiir átatui.

  Nekásaiti taji.

  Jesús uunt anáikiamuiti.

(Apatkam áujsata: Dan. 2:​34, 35; 2 Kur. 4:18).