(Salmo 83:18)

 1. 1. Jehová nampéreakur:

  Nekás Yuúsaitme taji.

  Ashí nankaámakuitme.

  Jehová naártiniaitme.

  Ti shiir nekápniuitji

  ame irurma asár.

  Aents nékainiatsna nusha

  ujakártiniaitji:

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  “Ii Yuusri Jehovaiti.

  Penké chikíchkiti”,

  tu etserkur ti waraaji.

  Jehová, améketme.

  Chikich yuús penké atsawai.

  Tuke tujínchaitme.

  Jehová, ame naaram

  nekaamu ati, tu séamji.

 2.  2. Jehová naartin asám

  penkesha waítrichuitme.

  “Ainis atí” takumka

  tuke umíniaitme.

  Ashí chichakmaram

  umíntskeka menkaatsui.

  Iin yaínkrata asakmin

  etserkur tíniuitji:

  (AWÁKEKIR NAMPESTIN)

  “Ii Yuusri Jehovaiti.

  Penké chikíchkiti”,

  tu etserkur ti waraaji.

  Jehová, améketme.

  Chikich yuús penké atsawai.

  Tuke tujínchaitme.

  Jehová, ame naaram

  nekaamu ati, tu séamji.