(Túramu [Hechos] 20:⁠35)

 1. 1. Mash tunaartin árinin

  Yuús anéntmaji.

  Pénker ajasúk tusa

  Yuús ti yaínmaji.

  Yuús waitanénkratkui

  ti shiir nekápeaji.

  Iisha chikich ainia nu

  ti waitnénniuitji.

 2. 2. Aents maját pujana nu

  ikiakaíniaitji.

  Ii yachisha waítiakui

  ti waitnénniuitji.

  Kuntuts pujana nu

  penké ikiúchuitji.

  Nuú Yuusak umirea⁀asár

  waitnennaíyaji.

 3. 3. Aents maját pujana nu

  shiir amájniuitji.

  Nurant waítkiasaij tusar

  emka⁀antúrniuitji.

  Ti shiir atsánkniuitji,

  tura makúchuitji.

  Yuús Jehová umirea⁀asár

  waitnennaíyaji.