Ir al contenido

Ir al menú secundario

Ir al índice

Testigos de Jehová

shuar

Shiir Chicham Yuúsnumia Winiá

¿Yuús Papiinium ana nu ¿urukamtai nekásaiti timiniaitiaj?

¿Yuús Papiinium ana nu ¿urukamtai nekásaiti timiniaitiaj?

“Yuúsa chichame” aármaiti, tura “waitruashminiaiti” ainis Yuús Papiik tawai (1 Tisarúkianam [1 Tesalonicenses] 2:13; Titiun [Tito] 1:2). ¿Nu nekasashit? ¿Yuús Papiinium aéntsu enentai turutskesha wait chichamash aármait?