Ir al contenido

Ir al menú secundario

Ir al índice

Testigos de Jehová

shuar

Nuatnaikiatiram warasrum pujumniaitrume

Juarma

Juarma

Yamaiya jui itiurchat írunmanum pujuinia asar nuatnaikiamunam tura ii shuarnumsha tuke itiurchatka waintainti. ¿Nuatnaikiamunam warasar pujusminiashitiaj? Nuatnaikiamunam warasar pujustin yupichuchichuiti, túmaitkiusha juú papii yainmakminiaitji. Juú papiinmaṉka nuatnaikiaru aíniana nuna mash jintinkratmaka wainkiashtatji. Túmaitkiusha, Yuús Papii tí shiir jintinkratma wainkiattaji. Nuú jintinkratma umiakrikia, nuatnaikiamunam warasar pujuttaji.