Ir al contenido

Yuúsa chichame unuimiatratin papii najánkamu

Papii Yuúsnan aujmatainia nu jusata, Yuúsa chichame unuimiatramnium.

 

YAPAJIATIN
Cuadros
Lista

2018 Jesús jakamu enentáimtustasar ipiamamu papii

“Jesuska jintia ániuiti; nekasan etsérniuiti; iwiaakman sukártiniaiti” Unuimiattai aníntramuri

“Yuusa Anáikiamuri Akúpeawai” Unuimiattai aníntramuri

Testigos de Jehová iruntai je̱e̱n pachinkiai tusar ipiamamu

La versión digital de algunas publicaciones podría incluir actualizaciones que no aparezcan en la versión impresa.