20 de Julio 2018 uwitin, París – Francia nunkanam francés chichamjai Yuús Papií Traducción del Nuevo Mundo yamainia chichátaijiai jiínkiniaiti. Nuú Yuús Papiikia, yamáikikia aya internetnum jusámniaitme. Nuyasha JWPUB awai. Nu jusám JW Library tana nuisha áujsamniaitme.

Francés chichamjai Yuús Papií Traducción del Nuevo Mundo yamainia chichátaijiai jusata.