Unduh sandiwara critane Kitab Suci gawe ngenal tokoh lan kedadean penting nang Kitab Suci. Wis ana video gawe wong budek bisu.

Pilihen basa sing ana nang kotak basa, lan klik Golek gawe ndelok sandiwara apa wae sing wis ana nang basa iku. Lebokna judul sandiwara sing digoleki.