Langsung ke konten

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

Sapa sing Ngwasani Donya Iki?

Sapa sing Ngwasani Donya Iki?

Apa . . .

  • Gusti Allah?

  • manungsa?

  • liyane?

 KITAB SUCI NGOMONG APA

”Jagat sak kabehe wis dikwasani Setan.”—1 Yokanan 5:19, Basa Jawa Suriname.

”Gusti Yesus Kristus [Isa] . . . tekane nang jagat tujuane ngrusak penggaweane Setan.”—1 Yokanan 3:8.

GUNANE KANGGO SAMPEYAN

Ngerti opo’o awake dhewe dadi susah.Wahyu 12:12.

Percaya lek donya iki bakal dadi luwih apik.1 Yokanan 2:17.

 APA AWAKE DHEWE ISA PERCAYA ISINE KITAB SUCI?

Isa. Paling tithik ana telu alesan:

  • Pamrentahane Setan bakal dibasmi. Gusti Allah wis netepna lek pamrentahane Setan bakal dibasmi. Gusti Allah ya janji bakal ’ngrusak penggaweane Setan lan donya iki bakal didadekna apik.’—Ibrani 2:14.

  • Gusti Allah wis milih nabi Isa kanggo mrentah donya. Beda karo pamrentahane Setan sing kejem lan ora peduli karo manungsa, pamrentahane nabi Isa iku welas asih karo wong cilik utawa mlarat, lan bakal mbebasna wong teka tindakan sing ora adil.—Jabur 72:13, 14.

  • Gusti Allah ora ngapusi. Nabi Isa ngomong ’sing ngongkon aku iku isa dipercaya.’ (Yokanan 7:28) Dadi sing wes Gusti Allah janjina mesthi kedaden. (Yesaya 55:10, 11) ’Sing ngwasani jagat iki bakal diuncalna metu.’—Yokanan 12:31.

 GAWE DIPIKIR

Sakwise Setan dibasmi, kaya apa keadaane bumi iki?

Kitab Suci njawab pitakon iku nang JABUR 37:10, 11 lan WAHYU 21:3, 4.