Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Apa Wong Mati Isa Urip Maneh?

Apa Wong Mati Isa Urip Maneh?

Nurut Sampeyan . . .

  • isa?

  • ora isa?

  • ora ngerti?

 KITAB SUCI NGOMONG APA

’Kabeh wong mbesuk bakal ditangekna maneh.’—Para Rasul 24:15, Basa Jawa Suriname.

GUNANE GAWE SAMPEYAN

Pas ana wong sing awake dhewe sayangi mati, awake dhewe enthuk panglipuran.—2 Korinta 1:3, 4.

Ora keweden karo pati.—Ibrani 2:15.

Duwe pengarepan sing mesthi lek bakal ketemu maneh karo wong-wong sing wis mati.—Yokanan 5:28, 29.

 APA AWAKE DHEWE ISA PERCAYA ISINE KITAB SUCI?

Isa. Paling tithik ana telu alesan:

  • Gusti Allah iku sing nggawe urip. Kitab Suci ngomong lek Gusti Allah iku sumbere urip. (Jabur 36:9; Para Rasul 17:24, 25) Sing ngeke’i urip mesthi isa nguripna maneh kabeh wong mati.

  • Gusti Allah tau nguripna wong mati. Kitab Suci nyritakna ana wolu wong—tuwa, enom, lanang, lan wedhok—sing diuripna maneh. Ana sing jek tas mati lan ana sing wis dikubur patang dina.—Yokanan 11:39-44.

  • Gusti Allah pengin banget nguripna maneh wong mati. Gusti Allah ora seneng lek ana wong mati, malah pati iku dianggep mungsuh. (1 Korinta 15:26) Gusti Allah wis ora sabar nyingkirna mungsuh iku lan ”kangen” nguripna wong mati sing ditresnani ben isa urip maneh nang bumi.—Ayub 14:14, 15.

 GAWE DIPIKIR

Apa sebabe awake dhewe dadi tuwa lan mati?

Kitab Suci njawab pitakon iku nang PURWANING DUMADI 3:17-19 lan RUM 5:12.