Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Apa Kratone Gusti Allah Iku?

Apa Kratone Gusti Allah Iku?

Nurut Sampeyan, apa iku . . .

 • ana nang jero ati?

 • panggonan sing ana nang swarga?

 • pamrentahan nang swarga?

 KITAB SUCI NGOMONG APA

’Gusti Allah nang swarga bakal ngadegna Kraton sing ana sakteruse.’—Dhaniel 2:44, Kitab Suci mawi Basa Jawi Padintenan.

’[Nabi Isa] dadi Rajane,  . . . lan Kratone bakalan ana sakteruse.’—Lukas 1:33, Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru.

GUNANE GAWE SAMPEYAN

 • Sampeyan isa urip ayem tentrem nang pamrentahan iku.—Yesaya 48:17, 18.

 • Sampeyan isa seger waras lan urip seneng nang ndonya anyar mbesuk.—Wahyu 21:3, 4.

 APA AWAKE DHEWE ISA PERCAYA ISINE KITAB SUCI?

Isa. Paling tithik ana loro alesan:

 • Nabi Isa ngandani apa sing wis dilakokna Kratone Gusti Allah. Nabi Isa ngajar murid-muride ndonga ben Kratone Gusti Allah teka lan apa sing dikarepna Gusti Allah cepet kelakon nang ndonya. (Mateus 6:9, 10) Nabi Isa dhewe wis ngeke’i bukti lek donga iku bakal dijawab.

  Pas nang bumi, nabi Isa ngeke’i mangan wong luwe, ngobati wong lara, lan nguripna wong mati. (Mateus 15:29-38; Yokanan 11:38-44) Iki mbuktekna lek mbesuk pas nabi Isa dadi Raja, dheweke bakal nglakokna apa sing luwih gedhe maneh.—Wahyu 11:15.

 • Kedadean nang donya iku mbuktina lek Kratone Gusti Allah bakal teka sediluk maneh. Nabi Isa ngandhani sak durunge Kratone Gusti Allah teka nang donya bakal ana perang, wong kluwen, lan lindhu nang endi-endi.—Mateus 24:3, 7.

  Iku sing wis kedaden. Dadi awake dhewe isa percaya lek Kratone Gusti Allah bakal cepet nuntasna masalah iku.

 GAWE DIPIKIR

Kayak apa uripe rakyat Kratone Gusti Allah mbesuk?

Kitab Suci njawab pitakon iku nang JABUR 37:29 lan YESAYA 65:21-23.