Langsung ke konten

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

Apa Kasusahan Bakal Isa Entek?

Apa Kasusahan Bakal Isa Entek?

Nurut Sampeyan . . .

  • isa?

  • ora isa?

  • ora ngerti?

 KITAB SUCI NGOMONG APA

’Gusti Allah bakal ngusapi banyu mata teka mripate umate, pati, kasusahan, lan tangisan bakal ora ana maneh. Sembarang sing lawas wis ilang.’Wahyu 21:3, 4, Basa Jawa Suriname.

GUNANE GAWE SAMPEYAN

Ngerti lek kasusahan dudu teka Gusti Allah.Yakobus 1:13.

Oleh panglipur soale ngerti lek Gusti Allah ya ngrasakna kasusahane awake dhewe.Zakharia 2:8.

Duwe pangarepan sing mesthi lek kasusahan bakal ora ana maneh.Jabur 37:9-11.

 APA AWAKE DHEWE ISA PERCAYA ISINE KITAB SUCI?

Isa. Paling tithik ana loro alesan:

  • Gusti Allah ora seneng karo kasengsaran lan kabeh sing ora adil. Pas mbiyen umate ditindes lan disiksa, Gusti Allah melok susah. Kitab Suci kandha lek Gusti Allah ngesakna karo umate sing sambat lan disiksa karo mungsuhe.—Para Hakim 2:18.

    Gusti Allah ora seneng karo wong sing nglarani wong liya. Kitab Suci kandha lek tangan sing ’ngutahna getihe wong sing ora salah’ iku njijiki gawe Gusti Allah.—Wulang Bebasan 6:16, 17.

  • Gusti Allah ngopeni awake dhewe. Gusti Allah ngajak awake dhewe masrahna apa wae sing nggawe susah. Kitab Suci ngomong lek Gusti Allah sing ”ngopeni kowe”.—1 Petrus 5:7.

Kasusahane manungsa bakal disingkirna karo Kratone Gusti Allah. (Mateus 6:9, 10) Saiki Gusti Allah ngeke’i panglipur gawe wong-wong sing nggoleki Gusti Allah.—Para Rasul 17:27; 2 Korinta 1:3, 4.

 GAWE DIPIKIR

Opo’o Gusti Allah durung nyingkirna kasusahan?

Kitab Suci njawab pitakon iku nang RUM 5:12 lan 2 PETRUS 3:9.