Langsung ke konten

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

Donya Iki Mbesuk Bakal Dadi Apa?

Donya Iki Mbesuk Bakal Dadi Apa?

Nurut Sampeyan . . .

  • ngene–ngene wae?

  • dadi tambah ancur?

  • tambah apik?

 KITAB SUCI NGOMONG APA

’Pati wis bakal ora ana maneh. Kasusahan, tangis lan lelara ora bakal ana maneh.’Wahyu 21:3, 4, Kitab Suci Mawi Basa Jawa Padintenan.

GUNANE GAWE SAMPEYAN

Kabeh duwe penggawean sing nyenengna lan nglegana ati.Yesaya 65:21-23.

Ora ana maneh wong lara utawa sengsara.Yesaya 25:8; 33:24.

Urip isa ayem tentrem saklawase karo kluwarga lan kanca–kanca.Jabur 37:11, 29.

 APA AWAKE DHEWE ISA PERCAYA ISINE KITAB SUCI?

Isa. Paling tithik ana loro alasan:

  • Gusti Allah isa nglakoni janjine. Nang Kitab Suci Gusti Yehuwah diarani sing Mahakuwasa. (Wahyu 15:3) Dadi, Gusti Allah isa nglakoni janjine gawe ngubah donya iku dadi luwih apik. Kitab Suci kandha, ’kanggo Gusti Allah ora ana sing mustahil.’Mateus 19:26.

  • Gusti Allah pengen mujudna janjine. Contone, Gusti Yehuwah ”kangen” nguripna wong–wong sing wis mati.—Ayub 14:14, 15.

    Kitab Suci kandha lek nabi Isa tau marasna wong lara. Apa sebabe? nabi Isa pancen gelem. (Markus 1:40, 41) Padha karo Gusti Yehuwah, nabi Isa ya pengen banget nulung awake dhewe sing butuh pitulungan.—Yokanan 5:19.

    Dadi, awake dhewe isa percaya lek Gusti Yehuwah lan nabi Isa pengen awake dhewe isa urip ayem lan tentrem!Jabur 72:12-14; 145:16; 2 Petrus 3:9.

 GAWE DIPIKIR

Yok opo carane Gusti Allah ndandani ndonya iki?

Kitab Suci njawab pitakon iku nang MATEUS 6:9, 10 lan DHANIEL 2:44.