Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Rungokna Gusti Allah Sampeyan Bakal Urip

 BAGEAN 13

Yok Opo Carane Nyenengna Gusti Allah?

Yok Opo Carane Nyenengna Gusti Allah?

Aja nglakoni apa wae sing elek. 1 Korinta 6:9, 10

Lek sayang karo Gusti Yehuwah, awake dhewe ora bakal nglakoni sing elek.

Gusti Yehuwah ora seneng lek awake dhewe nyolong, mendem, lan nggunakna narkoba.

Gusti Allah ora seneng awake dhewe mateni wong, nggugurna kandhungan, lan seneng lanang podo lanang utawa wedhok podo wedhok. Gusti Allah ya ora seneng wong srakah lan seneng tukaran.

Awake dhewe ora oleh nyembah patung lan ndhukun.

Suk mben ing Firdaus, ora ana panggonan kanggo wong-wong sing lakune elek.

 Lakonana apa wae sing apik lan bener. Mateus 7:12

Ben Gusti Allah atine seneng, awake dhewe kudu niru Gusti Allah.

Duduhna sayangmu, klakuanmu sing apik, lan seneng ngekeki wong liya.

Dadia wong jujur.

Dadia wong sing nduwe rasa welas asih lan seneng ngekeki sepura.

Critakna nang wong liya soal Gusti Yehuwah lan sing dikarepna.—Yesaya 43:10.