Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

 BAGEAN 12

Yok Opo Carane Kluwarga Ayem lan Tentrem?

Yok Opo Carane Kluwarga Ayem lan Tentrem?

Kluwarga urip ayem tentrem lek kabeh nduwe sayang. Efesus 5:33

Aturane Gusti Allah, wong rabi iku kudu sepasang, lanang lan wedhok.

Wong lanang ora oleh kasar karo bojone kudu gelem ngopeni lan ngerteni.

Wong wedhok iku kudu gelem ngladeni lan ngewangi bojone.

Dadi anak ora oleh nglamak karo wong tuwane.

 Dadi wong kudu apik atine, setya, ora oleh kasar, lan slingkuh. Kolose 3:5, 8-10

Kitab Suci ngandani lek wong lanang kudu nyayangi bojone padha karo awake dhewe lan wong wedhok kudu ngajeni bojone.

Slingkuh lan duwe bojo luwih teka siji iku ora dibenerna.

Kitab Suci ngajari carane kluwarga isa urip ayem lan tentrem.