Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

 BAGEAN 3

Kaya Apa Uripe Adam lan Hawa?

Kaya Apa Uripe Adam lan Hawa?

Gusti Yehuwah menehi berkah sing akeh kanggo Adam lan Hawa. Purwaning Dumadi 1:28

Hawa iku wong wedhok sing dhisik dewe digawe Gusti Yehuwah lan dadi bojone Adam. —Purwaning Dumadi 2:21, 22.

Gusti Yehuwah ndadekno wong loro iku sampurna, ora ana cacade.

Wong loro iku urip ing Taman Eden, yaiku panggonan sing paling apik, ana kaline, akeh wit-witan sing wohe enak dipangan, lan akeh kewane.

Gusti Yehuwah ngomong lan ngajari wong loro iku. Lek gelem ngrungokna Gusti Allah, dheweke bakal urip sak teruse ing Taman Eden sing ana ing bumi.

 Gusti Allah nglarang Adam lan Hawa mangan woh saka wit siji, sing ana ing tengahe Taman Eden. Purwaning Dumadi 2:16, 17

Gusti Yehuwah nglarang Adam lan Hawa mangan woh saka wit siji, sing ana ing tengahe Taman Eden. Lek dipangan dheweke bakal mati.

Ana salah siji malaekat sing nglawan Gusti Allah. Malaekat iku diarani Setan utawa Iblis. Tapi, Setan iku beda karo dedemit.

Setan ora seneng Adam lan Hawa manut karo Gusti Yehuwah. Mangkane, Setan nganggo ula gawe nggodha Hawa. Setan ngomong, lek mangan woh iku ora bakal mati, malah isa dadi padha karo Gusti Allah. Iku ngono ngapusi.—Purwaning Dumadi 3:1-5.