Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Rungokna Gusti Allah Sampeyan Bakal Urip

 BAGEAN 7

Isa Almasih Iku Sapa

Isa Almasih Iku Sapa

Gusti Yehuwah ngutus Isa Almasih nang bumi. 1 Yokanan 4:9

Lek sampeyan pengen nyenengna Gusti Yehuwah ana malaekat penting sing sampeyan kudu rungokna. Suwe sakdurunge nyiptakna Adam, Gusti Yehuwah iku nyiptakna malaekat sing kuat nang swarga.

Pas wektune, Gusti Yehuwah ngutus malaekat iki nang bumi. Malaekat iki dilairna liwat prawan Maryam ing Betlehem. Malaekat iki maeng dijenengi Isa.—Yokanan 6:38.

Pas dadi manungsa, Isa iku niru pleg sipat-sipate Gusti Allah. Isa iku wong sing apik, sayang karo awake dhewe, lan lembut atine. Isa wani ngajarna apa sing bener soal Gusti Yehuwah.

 Isa iku nglakoni apa sing bener tapi malah akeh sing ora seneng. 1 Petrus 2:21-24

Isa iku dikeki kwasa gawe marasna wong lara apa wae lan nguripna wong mati.

Mbiyen akeh pemimpin agama sing ora seneng karo Isa, soale Isa nyritakna ajarane sing ora bener lan klakuan eleke.

Pemimpin agama iku manas-manasi wong romawi ben nyekel terus mateni Isa.