Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Rungokna Gusti Allah Sampeyan Bakal Urip

 BAGEAN 9

Kapan Bumi Bakal Dadi Firdaus?

Kapan Bumi Bakal Dadi Firdaus?

Akeh kasusahan sing kedaden mbuktina lek Kratone Gusti Allah bakal teka. Lukas 21:10, 11; 2 Timoteus 3:1-5

Akeh ramalane Kitab Suci sing wis kedaden. Contone wong mata duiten, nglawan karo wong tuwa, ngamukan, lan penggaweane seneng-seneng.

Bakal ana lindhu gedhe, perang, akeh wong kluwen, lan akeh wong padha lara. Iku kabeh wis kedaden.

Nabi Isa ya ngomong, lek kabar apik bakal disiarna ing donya iki.—Mateus 24:14.

 Kratone Gusti Allah bakal nyingkirna kabeh wong jahat. 2 Petrus 3:13

Gusti Yehuwah bakal nyingkirna kabeh wong jahat.

Setan lan dedemit bakal diukum.

Wong-wong sing ngrungokna Gusti Allah bakal slamet lan mlebu ing donya anyar. Wong-wong iku bakal isa percaya lan sayang nang sedulure kabeh.