Gusti Allah sing bener mek siji, jenenge Yehuwah. (Jabur 83:19) Gusti Allah ora isa didelok soale roh. Gusti Allah sayang karo awake dhewe lan sakwalike awake dhewe kudu sayang karo Gusti Allah. Gusti Allah pengen awake dhewe nyayangi wong liyane. (Mateus 22:35-40) Gusti Allah iku Mahakuwasa lan sing nggawe kabeh ing swarga lan donya iki.

Sing pertama digawe Gusti Allah ing swarga iku makhluk roh sing prakosa. Ing donya jenenge Isa Almasih. Gusti Yehuwah nggawe pisan malaekat liyane.

Gusti Yehuwah sing nggawe kabeh ing swarga . . . lan bumi. Wahyu 4:11

 Gusti Yehuwah nggawe langit, bumi, lan sak isine.—Purwaning Dumadi 1:1.

Gusti Allah nggawe manungsa pertama asale saka lemah, jenenge Adam.— Purwaning Dumadi 2:7.