Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Rungokna Gusti Allah Sampeyan Bakal Urip

 BAGEAN 2

Gusti Allah sing Bener Iku Sapa Ta?

Gusti Allah sing Bener Iku Sapa Ta?

Gusti Allah sing bener mek siji, jenenge Yehuwah. (Jabur 83:19) Gusti Allah ora isa didelok soale roh. Gusti Allah sayang karo awake dhewe lan sakwalike awake dhewe kudu sayang karo Gusti Allah. Gusti Allah pengen awake dhewe nyayangi wong liyane. (Mateus 22:35-40) Gusti Allah iku Mahakuwasa lan sing nggawe kabeh ing swarga lan donya iki.

Sing pertama digawe Gusti Allah ing swarga iku makhluk roh sing prakosa. Ing donya jenenge Isa Almasih. Gusti Yehuwah nggawe pisan malaekat liyane.

Gusti Yehuwah sing nggawe kabeh ing swarga . . . lan bumi. Wahyu 4:11

 Gusti Yehuwah nggawe langit, bumi, lan sak isine.—Purwaning Dumadi 1:1.

Gusti Allah nggawe manungsa pertama asale saka lemah, jenenge Adam.— Purwaning Dumadi 2:7.

CARI TAHU LEBIH BANYAK

KABAR APIK TEKA GUSTI ALLAH!

Apa Gusti Allah Nduwe Jeneng?

Gusti Allah nduwe gelar akeh, misale Sing Mahakwasa, Sing Gawe Jagad, lan Pangeran. Tapi, jenenge Gusti Allah metu kira-kira ping 7.000 nang njero Kitab Suci.

KABAR APIK TEKA GUSTI ALLAH!

Gusti Allah Iku Sapa ta?

Gusti Allah iku nduwe jeneng apa ora ta, lan apa Gusti Allah nyayangi awake dhewe?