Akeh wong ing jamane nabi Nuh klakuane jahat. Purwaning Dumadi 6:5

Keturunane Adam lan Hawa tambah akeh lan ngebheki bumi. Tapi ana malaekat-malaekat sing melok Setan nglawan Gusti Allah.

Malaekat-malaekat iki mudun ing bumi, nyamar dadi wong lanang ben isa rabi karo wong wedhok. Maringunu nduwe anak-anak lanang sing kereng lan kuat.

Kitab Suci ngandhani lek bumi kebhek karo wong jahat lan karepe atine elek kabeh.

 Nabi Nuh ngrungokna Gusti Allah lan nggawe bahtera. Purwaning Dumadi 6:13, 14, 18, 19, 22

Nabi Nuh iku wong sing klakuane apik. Gusti Yehuwah ngandhani nabi Nuh lek arep mbasmi wong-wong jahat ngganggo banjir gedhe, sing diarani Air Bah.

Gusti Allah ngongkon nabi Nuh nggawe perahu gedhe, sing diarani bahtera. Gusti Allah ya ngongkon nabi Nuh nggawa mlebu kluwargane lan kewan-kewan.

Nabi Nuh ngelingna lek Air Bah sediluk maneh bakal teka, tapi ora ana sing gelem ngrungokna. Malah nabi Nuh diguyu-guyu lan ora disenengi.

Pas bahtera wis rampung, kewan-kewan digawa mlebu.