Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

 BAGEAN 8

Isa Almasih Mati, Apa Artine gawe Sampeyan?

Isa Almasih Mati, Apa Artine gawe Sampeyan?

Isa mati ben awake dhewe urip. Yokanan 3:16

Telung dina sakwise Isa mati ana wong wedhok telu nang kuburane tapi mayite Isa wis ilang. Gusti Yehuwah wis nguripna Isa sing mati.

Sakwise urip, Isa marani murid-muride.

Gusti Yehuwah wis nguripna Isa dadi malaekat sing paling kuat lan ora isa mati. Pas Isa munggah nang swarga murid-muride ndelok.

 Gusti Allah nguripna Isa lan ndadekna Raja ing Kratone. Daniel 7:13, 14

Isa mati gawe nebus kabeh manungsa. Dadi tebusane Isa iku mbukak dalan kanggo awake dhewe urip sakteruse.—Mateus 20:28.

Gusti Yehuwah ndadekna Isa dadi Raja sing mimpin kabeh manungsa. Ing swarga Isa diewangi 144.000 wong, sing dipilih lan diuripna teka bumi nang swarga. Pamrentahane Isa iku diarani Kratone Gusti Allah.—Wahyu 14:1-3.

Bumi sing elek iki bakal didadekna bumi sing endah. Wong perang, jahat, mlarat, lan kluwen ora bakal ana maneh. Kabeh wong uripe bakal seneng. Iku kabeh bakal nyata nang Kratone Gusti Allah. —Jabur 145:16.