Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

Rungokna Gusti Allah Sampeyan Bakal Urip

Sing Nggawe urip pengin nuntun, jaga, lan mberkahi awake dhewe.

Pengantar

Merga sayange nang manungsa, Gusti Allah ngajari awake dhewe dalan urip sing paling bener.

Carane Ngrungokna Gusti Allah?

Awake dhewe bakal ngerti opo sing kudu dilakoni lan sopo sing isa mbantu.

Gusti Allah sing Bener Iku Sapa Ta?

Awake dhewe isa sinau jenenge lan nemukna apa wae sipat-sipate.

Kaya Apa Uripe Adam lan Hawa?

Buku pertama ing Kitab Suci nggambarna iku.

Apa Akibate Adam lan Hawa Ngrungokna Setan?

Pikiran sing elek mulai ana.

Sapa sing Ngrungokna Gusti Allah ing Jamane Nabi Nuh?

Apa sing ketok jelas teka sikape wong-wong?

Air Bah—Apa Hikmahe?

Kedadean iki dudu dongeng.

Isa Almasih Iku Sapa

Opo sebabe awake dhewe kudu ngerti sapa Nabi Isa iku?

Isa Almasih Mati, Apa Artine gawe Sampeyan?

Janjine Gusti Allah gawe awake dhewe isa kedaden.

Kapan Bumi Bakal Dadi Firdaus?

Kitab Suci ngramalna kedadean-kedadean sing bakal kedaden diluk engkas.

Apa Gusti Yehuwah Ngrungokna Dongane Awake Dhewe?

Apa wae sing isa sampeyan omongna nang Yehuwah?

Yok Opo Carane Kluwarga Ayem lan Tentrem?

Sing nggawe kluwarga ngeke’i nasehat sing paling apik.

Yok Opo Carane Nyenengna Gusti Allah?

Ana klakuan-klakuan sing pasti Gusti Allah ora senengi, lan klakuan liyane sing disenengi.

Yok Opo Carane Setya Karo Gusti Yehuwah?

Rasa pengin setya ana pengaruhe nang keputusan sing digawe.