Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

 BAGEAN 9

Yok Opo Carane Kluwarga Sampeyan Isa Urip Ayem Tentrem?

Yok Opo Carane Kluwarga Sampeyan Isa Urip Ayem Tentrem?

1. Apa’a kudu rabi sing sah ben isa ayem tentrem?

Kabar apik iku teka Gusti Yehuwah sing Mahamulya. Gusti Allah kepengin kluwarga-kluwarga urip ayem tentrem. (1 Timoteus 1:11) Gusti Yehuwah sing ngrabikna Adam lan Hawa. Rabi sing sah iku penting ben wong tuwa isa nggedekna anak-anake luwih nggenah. Lek rabi kudu dicathet nang pamrentah, iku jenenge manut karo aturane negara.Wacaen Lukas 2:1, 4, 5.

Kepengine Gusti Allah iku rabi kudu kayak apa? Gusti Allah kepengin wong lanang lan wong wedhok siji karo sijine kudu padha setya. (Ibrani 13:4). Gusti Allah ora seneng karo wong sing pegatan. (Maleakhi 2:16) Tapi wong Kristen oleh pegatan lan rabi maneh lek bojone slingkuh.Wacaen Mateus 19:3-6, 9.

2. Yok opo carane dadi bojo sing nggenah?

Gusti Yehuwah nggawe wong lanang lan wong wedhok ben isa padha ngrewangi. (Purwaning Dumadi 2:18) Wong lanang iku sing mimpin kluwarga. De’e kudu nyambut gawe, ndidik kluwargane soal Gusti Allah, lan nyayangi bojone. Sak bojo kudu padha-padha nyayangi lan ngajeni. Mergane sek isa salah, awake dhewe kudu gelem nyepurani. Iku carane ben kluwarga isa ayem tentrem.Wacaen Efesus 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petrus 3:7.

3. Lek rabi ora ayem tentrem oleh pisah apa ora?

Pas ana masalah, Sampeyan karo bojone Sampeyan kudu tetep nduduhna rasa sayang. (1 Korinta 13:4, 5) Kitab Suci ora ngajari awake dhewe pisah merga masalah sing ora patek penting.Wacaen 1 Korinta 7:10-13.

 4. Arek-arek, Gusti Allah njaluk apa teka awakmu?

Gusti Yehuwah pengin awakmu urip seneng. Mangkane Gusti Allah nuturi awakmu. Gusti Allah pengin awakmu nurut karo wong tuwa, soale wong tuwamu iku luwih ngerti lan luwih akeh pengalamane. (Kolose 3:20) Gusti Allah pengin awakmu manut karo prentahe ben uripmu seneng.Wacaen Kohelet 11:9–12:1; Mateus 19:13-15; 21:15, 16.

5. Arek-arek butuh apa teka wong tuwane?

Sampeyan kudu isa nyambut gawe ben isa ngeke’i panganan, omah, lan sandhangan gawe anak-anake Sampeyan. (1 Timoteus 5:8) Tapi, iku sik durung cukup. Ben anak-anake Sampeyan uripe seneng, Sampeyan ya kudu ngajari soal Gusti Allah. (Efesus 6:4) Sampean kudu dadi conto carane nyayangi Gusti Allah. Iki bakal dieling-eling karo anake Sampeyan. Lek Sampeyan ngajari Kitab Suci, iki bakal digawa sampe tuwa.Wacaen Pangandharing Toret 6:4-7; Wulang Bebasan 22:6.

Alemen anak-anake Sampeyan. Tapi pas nglakoni apa sing salah, tuturana lan didik’en. Iki penting ben anak-anak ora nglakoni apa sing elek. (Wulang Bebasan 22:15) Tapi pas nyeneni aja kasar-kasar.Wacaen Kolose 3:21.

Seksi-Seksi Yehuwah ngetokna buku gawe ngewangi wong tuwa lan arek-arek. Buku iki sumbere teka Kitab Suci.Wacaen Jabur 19:8, 12.