Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

 BAGEAN 4

Sapa Nabi Isa Iku?

Sapa Nabi Isa Iku?

1. Sak durunge nang bumi, yok opo uripe nabi Isa?

Sifat apa saja yang membuat Yesus mudah didekati?MATIUS 11:29; MARKUS 10:13-16.

Nabi Isa utawa Yesus iku gawenane Gusti Allah sing nomer siji. Ora kayak manungsa sing liyane, sak durunge lair nang bumi, nabi Isa wis tau urip nang swarga. (Yokanan 8:23) Nabi Isa ora dilairna karo wong wedhok nang swarga. Mek nabi Isa tok sing digawe langsung karo Gusti Yehuwah. Mangkane iku, nabi Isa diarani Putrane Gusti Allah. Nabi Isa ya disebut ”Sang Sabda” merga Gusti Allah ngomong lewat de’e. (Yokanan 1:14) Nabi Isa ngewangi Gusti Allah nggawe apa wae.Wacaen Wulang Bebasan 8:22, 23, 30; Kolose 1:15, 16.

2. Opo’o nabi Isa mudun nang bumi?

Gusti Allah mindahna Putra-Ne teka swarga nang njero wetenge prawan Yahudi, jenenge Maryam. Dadi, nabi Isa iku ora nduwe bapak kandung nang bumi. (Lukas 1:30-35) Nabi Isa teka nang bumi gawe (1)  ngajarna apa sing bener soal Gusti Allah, (2) ngeke’i conto nglakoni apa sing dipengini Gusti Allah masia angel, lan (3) ngeke’i uripe sing sampurna gawe ”tetebusan”.Wacaen Mateus 20:28.

3. Apa sebabe awake dhewe butuh tebusan?

Tebusan iku digawe mbebasna wong-wong teka pati. (Pangentasan 21:29, 30) Wong dadi tuwa lan mati iku dudu karepe Gusti Allah pas nggawe manungsa. Apa buktine? Gusti Allah ngomong lek Adam nglakoni dosa bakal mati. Iku artine lek misale Adam ora dosa ya ora bakal mati. (Purwaning Dumadi 2:16, 17; 5:5) Jarene Kitab Suci, kabeh wong isa mati gara-gara dosane  Adam. Dadi, Adam nuruna dosa lan akibate nang kabeh katurunane. Ben ora mati merga dosane Adam, awake dhewe mbutuhna tebusan.Wacaen Rum 5:12; 6:23.

Sapa sing isa ngeke’i tebusan gawe awake dhewe? Pas mati, awake dhewe mek isa mbayar dosane dhewe. Ora isa mbayar dosane wong liya, soale awake dhewe ora sampurna.Wacaen Jabur 49:8-10.

4. Opo’o nabi Isa kudu mati?

Ora kayak awake dhewe, nabi Isa iku sampurna soale lair teka mukjizat. Nabi Isa ora tau nglakoni dosa. Dadi, de’e mati iku dudu merga dosane dhewe, tapi gawe nebus dosane wong liya. Nabi Isa nglakoni iku soale diutus karo Gusti Allah. Iku bukti lek de’e sayang lan manut karo Bapake.Wacaen Yokanan 3:16; Rum 5:18, 19.

5. Apa sing dilakoni nabi Isa saiki?

Pas nang bumi, nabi Isa marasna wong lara, nguripna wong mati, lan nulung wong sing susah. Iki nduduhna apa sing dilakoni nabi Isa mbesuk gawe wong-wong sing nurut. (Mateus 15:30, 31; Yokanan 5:28) Bar nabi Isa mati, Gusti Allah nguripna nabi Isa maneh dadi malaekat. (1 Petrus 3:18) Maringunu, nabi Isa lungguh nang sebelahe Gusti Allah sampek Gusti Yehuwah ngekekna kwasa dadi Raja gawe mrentah bumi. (Ibrani 10:12, 13) Saiki, nabi Isa wis dadi Raja nang swarga, lan murid-muride nyebarna kabar apik nang sak donya.Wacaen Dhaniel 7:13, 14; Mateus 24:14.

Ora suwe maneh, nabi Isa nggunakna kwasane gawe mbasmi kasengsaran lan kabeh wong sing nggarai awake dhewe sara. Kabeh wong sing percaya karo nabi Isa lan manut karo de’e bakal urip nang firdaus ing bumi.Wacaen Jabur 37:9-11.