Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Kabar Apik teka Gusti Allah!

 BAGEAN 14

Opo’o Gusti Allah Ngatur lan Nglumpukna Umate?

Opo’o Gusti Allah Ngatur lan Nglumpukna Umate?

1. Mbiyen, opo’o Gusti Allah ngatur bangsa Israel?

Gusti Allah ndadekna anak putune Abraham dadi bangsa sing gedhe, jenenge bangsa ”Israel”. Gusti Allah ngeke’i aturan nang bangsa iki. Gusti Allah nggunakna bangsa Israel gawe njaga ben ibadah sing bener lan omongane tetep lestari. (Jabur 147:19, 20) Liwat bangsa Israel wong sak donya bakal diberkahi.Wacaen Purwaning Dumadi 22:18.

Gusti Allah milih bangsa Israel dadi seksi-seksine. Sejarahe bangsa Israel nduduhna nang awake dhewe apa paedahe manut karo aturane Gusti Allah sing bener. (Pangandharing Toret 4:6) Dadi, bangsa-bangsa liyane isa ngerti soal Gusti Allah lewat bangsa Israel.Wacaen Yesaya 43:10, 12.

2. Opo’o wong Kristen sing bener kudu diklumpukna lan diatur?

Suwe-suwe bangsa Israel ora ditrima maneh karo Gusti Allah. Dadi, Gusti Yehuwah ngganti bangsa iki karo jemaat Kristen. (Mateus 21:43; 23:37, 38) Jaman saiki, wong Kristen sing bener dadi seksi-seksine Gusti Yehuwah ngganteni bangsa Israel.Wacaen Para Rasul 15:14, 17.

Nabi Isa ngatur murid-muride gawe nginjil lan ndadekna wong-wong teka kabeh bangsa dadi muride. (Mateus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Saiki penggawean nginjil lagek mempeng-mempenge. Lagek iki, Gusti Yehuwah nglumpukna wong akeh teka endi wae nang ibadah sing bener. (Wahyu 7:9, 10) Wong-wong Kristen sing bener diatur ben isa ngrewangi lan nggedekna ati siji lan sijine. Sak donya ndek kumpulan ibadahe, wong-wong Kristen sing bener sinau Kitab Suci nggawe bahan sing padha.Wacaen Ibrani 10:24, 25.

 3. Yok opo asal mulane Seksi-Seksi Yehuwah jaman saiki?

Taun 1870-an, ana wong-wong sing mulai sinau Kitab Suci tenanan lan nemokna ajarane sing asli. Wong-wong iku ngerti lek nabi Isa mbiyen ngatur murid-muride gawe nyebarna kabar apik teka Gusti Allah. Maringunu, wong-wong iki nginjil nang endi-endi. Pas taun 1931, kumpulan wong-wong iki dijenengi Seksi-Seksi Yehuwah.Wacaen Para Rasul 1:8; 2:1, 4, 11; 5:42.

4. Yok opo carane Seksi-Seksi Yehuwah diatur?

Pas jamane para rasul, kabeh jemaat Kristen sak donya oleh arahan teka pengurus pusat sing ngakoni nabi Isa dadi pimpinane. (Para Rasul 16:4, 5) Saiki ya ngunu, Seksi-Seksi Yehuwah sak donya oleh arahan teka pengurus pusat, yaiku para pinituwa sing akeh pengalamane. Pengurus pusat ngawasi kantor Seksi-Seksi Yehuwah ndek negara-negara liya. Apa wae kegiyatan ndek kantor-kantor iku? Ndek kana buku-buku gawe sinau Kitab Suci diterjemahna, dicetak, lan dikirim nang endi-endi. Buku-buku iki ana luwih 600 basa. Dadi, luwih teka 100.000 sidang sak donya isa oleh tuntunan Kitab Suci lan digedekna atine. Ndek saben sidang, ana wong-wong lanang sing dipilih dadi pinituwa. Para pinituwa temen-temen nyayangi jemaate. Wacaen 1 Petrus 5:2, 3.

Seksi-Seksi Yehuwah diatur gawe nyebarna kabar apik lan ndadekna murid. Kayak para rasul mbiyen, Seksi-Seksi Yehuwah nginjil nang omah-omah. (Para Rasul 20:20) Lek Sampeyan gelem sinau Kitab Suci, Seksi-Seksi Yehuwah seneng ngrewangi Sampeyan ben ngerti. Seksi-Seksi Yehuwah dudu kumpulan wong sing seneng nglumpuk tok. Seksi-Seksi Yehuwah ya seneng nggatekna dulur-dulure seiman lan nduwe bapak sing welas asih yaiku, Gusti Yehuwah. (2 Tesalonika 1:3) Umate Gusti Yehuwah iku umat sing paling ayem tentrem, soale diatur gawe nyenengna Gusti Allah lan ngewangi wong liya. Wacaen Jabur 33:12; Para Rasul 20:35.