Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

 BAGEAN 15

Apa Sebabe Sampeyan Kudu Sinau Terus?

Apa Sebabe Sampeyan Kudu Sinau Terus?

1. Apa paedahe Sampeyan terus sinau Kitab Suci?

Sakwise sinau buku iki, Sampeyan bakal tambah tresna karo Gusti Yehuwah. Rasa tresna iki kudu terus disirami ben tambah gedhe. (1 Petrus 2:2) Sampeyan bakal nduwe pengarepan urip sakteruse, lek terus sinau Kitab Suci lan dadi kanca cedhake Gusti Allah.Wacaen Yokanan 17:3; Yudas 21.

Lek Sampeyan entuk akeh wawasan soal Gusti Allah, imane Sampeyan tambah kuat. Lek duwe iman, Sampeyan isa nyenengna Gusti Allah. (Ibrani 11:1, 6) Iman iku isa mbantu Sampeyan tobat lan isa ngubah klakuan luwih apik.Wacaen Para Rasul 3:19.

2. Yok opo wawasane Sampeyan soal Gusti Allah isa ana paedahe gawe wong liya?

Sampeyan isa dadi kanca cedhak Gusti Yehuwah

Sakwise sinau, Sampeyan mesthi kepengin crita karo wong liya. Awake dhewe kabeh seneng nyritakna kabar apik. Alon-alon Sampeyan ya bakal sinau carane nggunakna Kitab Suci gawe nyritakna kabar apik iki nang wong liya.Wacaen Rum 10:13-15.

Biasane akeh wong crita nang kanca utawa dulur-dulure dhisik. Tapi lek ngomong kudu sing ati-ati. Aja nggawe lara atine wong. Critakna wae janji-janjine Gusti Allah. Lan elinga lek wong-wong luwih seneng ndelok klakuane Sampeyan sing apik timbangane ngrungokna sing Sampeyan omongna.Wacaen 2 Timoteus 2:24, 25.

3. Kayak apa hubungane Sampeyan karo Gusti Allah?

Lek Sampeyan sinau Kitab Suci, imane Sampeyan isa tambah kuat lan suwe-suwe Sampeyan isa dadi kanca cedhake Gusti Yehuwah. Malah, isa pada karo bapak lan anak.Wacaen 2 Korinta 6:18.

 4. Yok opo carane Sampeyan ben tambah suwe tambah apik?

Sampeyan isa tambah apik lek terus sinau Kitab Suci. (Ibrani 5:13, 14) Njaluk’a ben salah siji Seksi-Seksi Yehuwah sinau Kitab Suci bareng Sampeyan nggawe buku Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan? Tambah akeh sing Sampeyan sinauni, uripe Sampeyan bakal luwih enak.Wacaen Jabur 1:1-3; 73:27, 28.

Kabar apik asale teka Gusti Yehuwah sing luhur. Sampeyan isa dadi kanca cedhake lek kanca’an karo umate. (Ibrani 10:24, 25) Lek Sampeyan terus ngupaya nyenengna Gusti Yehuwah, Sampeyan bakal urip sakteruse. Dadi kanca cedhake Yehuwah iku tujuan urip sing paling apik.Wacaen 1 Timoteus 1:11; 6:19.