Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Kabar Apik teka Gusti Allah!

 BAGEAN 7

Kratone Gusti Allah Iku Apa?

Kratone Gusti Allah Iku Apa?

1. Kratone Gusti Allah iku apa?

Apa sebabe nabi Isa iku Raja sing paling tepak?—MARKUS 1:40-42.

Kratone Gusti Allah yaiku pamrentahan sing panggone nang swarga. Pamrentahan iki bakal nyingkirna kabeh pamrentahan nang donya iki lan ndadekna karepe Gusti Allah nang donya padha karo nang swarga. Iki kabar apik tenan gawe awake dhewe. Manungsa mbutuhna pamrentahan sing apik, lan ora suwe maneh, Kratone Gusti Allah bakal mujudna iku. Kraton iki bakal gawe kabeh wong padha rukun dadi siji.Wacaen Dhaniel 2:44; Mateus 6:9, 10; 24:14.

Kraton iku nduwe raja. Gusti Yehuwah sing ngangkat nabi Isa dadi Raja Kratone Gusti Allah.Wacaen Wahyu 11:15.

2. Apa sebabe nabi Isa iku Raja sing paling tepak?

Nabi Isa iku Raja sing paling tepak, soale atine apik lan nduwe rasa mbelani sing bener. (Yokanan 1:14) Ora iku tok, nabi Isa nduwe kwasa gawe nulungi wong-wong soale wis dadi raja nang swarga. Sakwise diuripna Gusti Allah, nabi Isa munggah nang swarga lan lungguh nang sebelah tengene Gusti Yehuwah. (Ibrani 10:12, 13) Nang swarga nabi Isa dike’i kwasa gawe mrentah.Wacaen Dhaniel 7:13, 14.

3. Sapa wae sing bakal ngancani Nabi Isa mrentah?

Wong-wong sing ngancani nabi Isa mrentah nang swarga iku diarani ”para wong suci”. (Dhaniel 7:27, Basa Jawa Suriname) Murid-muride nabi Isa sing setya iku sing pertama dipilih dadi wong-wong suci. Gusti Yehuwah milih wong lanang lan wedhok, dadi wong-wong suci sampek saiki.  Padha karo nabi Isa, wong-wong iku ya diuripna maneh nang swarga dadi kayak malaekat.Wacaen Yokanan 14:1-3; 1 Korinta 15:42-44.

Wong sing nang swarga ana pira? Nabi Isa ngarani wong-wong iki ”krompol cilik”. (Lukas 12:32) Wong-wong sing jumlahe 144.000 iki karo nabi Isa mrentah gawe sak donya.Wacaen Wahyu 14:1.

4. Apa sing kedaden pas nabi Isa dadi Raja?

Taun 1914 Kratone Gusti Allah mulai mrentah. * Pas dadi Raja, nabi Isa ngusir Setan lan dedemit teka swarga nang bumi. Mulai iku, Setan ngamuk lan nyusahna wong sak donya. (Wahyu 12:7-10, 12) Iku sebabe akeh wong tambah susah. Wong perang, kluwen, lara, lan lindhu gedhe iku kabeh tandhane lek gak suwe maneh Kratone Gusti Allah bakal teka lan ngwasani bumi iki.Wacaen Lukas 21:7, 10, 11, 31.

5. Kratone Gusti Allah bakal mujudna apa?

Liwat penginjilan sak donya, Kratone Gusti Allah nglumpukna wong akeh teka bangsa endi wae. Jutaan wong sing apik atine lan bener, bakal dadi rakyate Kratone Gusti Allah. Pas kiamat teka wong-wong iki bakal dislametna. Dadi, sapa wae sing pengin urip nang pamrentahan Kratone Gusti Allah kudu manut karo nabi Isa.Wacaen Wahyu 7:9, 14, 16, 17.

Nang pamrentahan 1000 taun, Kraton iku bakal mujudna karepe Gusti Allah sing pengin bumi iki dadi firdaus. Maringunu, nabi Isa mbalikna pamrentahan iku nang Gusti Allah. (1 Korinta 15:24-26) Sampeyan pengin crita nang sapa wae soal Kratone Gusti Allah?Wacaen Jabur 37:10, 11, 29.

 

^ par. 6 Gawe perincian ramalane Kitab Suci sing nduduhna taun 1914, deloken halaman 215-218 buku Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan?