Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Kabar Apik teka Gusti Allah!

 BAGEAN 3

Apa Bener Kabar Apik Iki teka Gusti Allah?

Apa Bener Kabar Apik Iki teka Gusti Allah?

1. Sing ngarang Alkitab iku sapa?

Kabar apike, wong-wong isa urip sakteruse nang bumi. Iku dicathet nang Alkitab utawa Kitab Suci. (Jabur 37:29) Kitab Suci iku ana 66 Kitab. Gusti Allah nggunakna kira-kira 40 wong lanang gawe nyathet iku. Limang Kitab sing ngarep dicathet nabi Musa kira-kira 3.500 taun sakdurunge. Kitab sing keri dhewe dicathet rasul Yohanes luwih teka 1.900 taun sakdurunge. Pikiran sapa sing dicathet karo penulise Kitab Suci? Gusti Allah ngomong nang penulise Kitab Suci lewat roh kudus. (2 Samuel 23:2) Iku artine para penulise nyathet pikirane Gusti Allah, duduk pikirane dhewe. Dadi, Gusti Yehuwah iku sing ngarang Kitab Suci.Wacaen 2 Timoteus 3:16; 2 Petrus 1:20, 21.

2. Kitab Suci iku bener, awake dhewe isa yakin teka endi?

Awake dhewe isa ngerti Kitab Suci iku teka Gusti Allah soale ramalane iku mesthi ora tau mbleset. Ora ana manungsa sing isa ngramal kayak ngunu. (Yusak 23:14) Mek Gusti Allah sing isa ngerti kayak apa awake dhewe mbesuk.Wacaen Yesaya 42:9; 46:10.

Buku teka Gusti Allah iku mesthi bedha karo buku liyane. Kitab Suci ana nang akeh basa lan nang endi wae. Masia umure wis tuwa, Kitab Suci cocog karo elmu alam. Sakliyane iku, masia sing nyathet akeh tapi isine tetep nyambung. * Kitab Suci nyathet soal rasa sayang, sipat sing mek isa dijelasna karo Gusti Allah. Buku iki isa nggawe uripe wong luwih apik. Sing penting, Gusti Allah iku Mahakwasa, ora bakal ngejarna isine Kitab Suci iku digonta-ganti. Iki  kabeh mbuktikna lek Kitab Suci iku omongane Gusti Allah.Wacaen Yesaya 40:8; 1 Tesalonika 2:13.

3. Kitab Suci iku isine Apa?

Kitab Suci nyritakna kabar apik lek Gusti Allah bakal ngeke’i urip seneng nang bumi sakteruse. Kitab Suci njelasna soal bumi firdaus sing ilang gara-gara Adam lan Hawa lan yok opo carane bumi firdaus dibalekna mbesuk.Wacaen Wahyu 21:4, 5.

Nang Kitab Suci ana aturan, pathokan, lan pitutur. Sakliyane iku, Kitab Suci nyatet carane Gusti Allah ngurusi umate, sing nduduhna sipat-sipate Gusti Allah. Dadi, Kitab Suci iku ngewangi Sampeyan ngenal Gusti Allah lan yok opo carane dadi kanca cedhake.Wacaen Jabur 19:7, 11; Yakobus 2:23; 4:8.

4. Yok opo carane Sampeyan ngerti isine Kitab Suci?

Wacanan iki nyonto carane nabi Isa ngajari, gawe ngewangi Sampeyan ngerti isine Kitab Suci. Nabi Isa nyebutna akeh ayat Kitab Suci lan njelasna isine ”supaya padha ngerti marang Kitab Suci”.Wacaen Lukas 24:27, 45.

Ora ana sing luwih apik timbangane kabar apik teka Gusti Allah iki. Tapi, akeh wong sing ora gelem ngrungokna lan malah mangkel lek ngrungokna. Aja melok-melok. Sampeyan isa nduwe pengarepan urip sakteruse lek Sampeyan ngenal Gusti Allah.Wacaen Yokanan 17:3.

 

^ par. 3 Deloken Buku bagi Semua Orang. (ana nang basa Indonesia)

CARI TAHU LEBIH BANYAK

KABAR APIK TEKA GUSTI ALLAH!

Opo’o Awake Dhewe Isa Yakin Isine Kitab Suci Iku Bener?

Lek Kitab Suci pancen teka Gusti Allah, iku kudune beda karo buku-buku liyane.