Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Kabar Apik teka Gusti Allah!

 BAGEAN 10

Ibadah Kayak Apa sing Ditrima Gusti Allah?

Ibadah Kayak Apa sing Ditrima Gusti Allah?

1. Apa ibadah sing bener iku mek siji?

”Padha sing ngati-ati; ana nabi-nabi palsu.”—MATEUS 7:15.

Nabi Isa ngajarna ibadah utawa agama sing bener iku mek siji. Iku diumpamakna kayak dalan sing nuntun nang urip sakteruse. Tapi mek setithik sing isa nemokna dalan iku. (Mateus 7:14) Ibadah sing isa ditampa Gusti Allah kudu padha karo ajarane Kitab Suci. Wong-wong sing nglakoni ibadah sing bener iku nyenengna Gusti Allah.Wacaen Yokanan 4:23, 24; 14:6; Efesus 4:4, 5.

2. Nabi Isa ngomong apa soal wong Kristen palsu?

”Wong-wong kuwi ngakune precaya karo Gusti Allah, nanging penggawe-penggawene [sakjane] yen wong-wong mau satemene ora precaya. Wong-wong mau seneng mbrontak lan ora bisa nindakake kabecikan apa-apa.”—TITUS 1:16.

Nabi Isa ngelingna, lek bakal ana nabi-nabi palsu sing bakal ngrusak agama Kristen sing bener. Kayakane nabi-nabi palsu iku nglakoni ibadah sing bener. Malah ngaku-ngaku Kristen. Tapi, apa bener tenanan ibadahe iku? Yok opo carane mbedakna agama sing bener karo agama palsu? Teka klakuan lan sipat-sipate.Wacaen Mateus 7:13-23.

3. Apa ciri-cirine agama sing bener?

Ana lima ciri:

  • Jemaate kudu precaya Kitab Suci, merga iku Omongane Gusti Allah. Jemaate urip padha karo pathokan-pathokane Kitab Suci lan ora ngajarna ajarane manungsa. (Mateus 15:7-9) Jemaate nglakoni apa sing diomongna Kitab Suci.Wacaen Yokanan 17:17; 2 Timoteus 3:16, 17.

  • Jemaate kudu ngajeni jenenge Gusti Allah, yaiku Yehuwah. Nabi Musa lan Nabi Dawud ya ngajeni jeneng iku. (Pangentasan 3:15;  Jabur 8:1) Buktine Nabi Isa ya ngajeni jenenge Gusti Allah, de’e ngajarna jeneng iku nang wong liya. Nabi Isa mbantu wong-wong cedhak nang Gusti Allah lan ngajar ndunga ben jenenge Gusti Allah disucekna. (Mateus 6:9) Ndek panggone Sampeyan sapa sing biasane ngandani jenenge Gusti Allah nang wong liya?Wacaen Yokanan 17:26; Rum 10:13, 14.

  • Murid-muride nabi Isa ngumumna soal Kratone Gusti Allah. Gusti Allah ngongkon nabi Isa ngumumna kabar apik soal Kratone Gusti Allah. Soale Kratone Gusti Allah wae sing isa ngilangna kabeh masalah. Nabi Isa terus ngumumna iki sampek de’e mati. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Nabi Isa ngomong, nek murid-muride bakal nyebarna perkara sing padha. Lek ana wong sing nekani Sampeyan lan crita soal Kratone Gusti Allah, apa agamane de’e?Wacaen Mateus 24:14.

  • Ora melok-melok pamrentahane manungsa. Jemaat sing bener iku ora melok-melok urusane pamrentahan manungsa. (Yokanan 17:16; 18:36) Sak liyane iku, jemaate ya ora niru klakuan sing elek teka wong-wong ndonya iki.Wacaen Yakobus 4:4.

  • Jemaate siji lan sijine padha nyayangi. Kitab Suci ngajarna lek murid-muride nabi Isa kudu ngajeni kabeh wong teka endi wae. Biasane jemaat teka agama sing ora bener iku melok-melok perang, tapi jemaat teka agama sing bener ora gelem melok perang. (Mikha 4:1-3) Malah nggunakna wektu lan tenagane gawe nggedhekna atine wong.Wacaen Yokanan 13:34, 35; 1 Yokanan 4:20.

4. Apa Sampeyan wis isa mbedakna agama sing bener lan sing ora bener?

Lek nurut Sampeyan agama endi sing ngajarna apa sing padha karo Kitab Suci, ngajeni jenenge Gusti Allah, lan ngumumna lek sing isa ngewangi manungsa iku mek Kratone Gusti Allah? Agama apa sing nduwe rasa sayang lan ora melok-melok perang?Wacaen 1 Yokanan 3:10-12.