Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Kabar Apik teka Gusti Allah!

 BAGEAN 2

Gusti Allah Iku Sapa ta?

Gusti Allah Iku Sapa ta?

1. Opo’o awake dhewe kudu nyembah Gusti Allah?

Gusti Allah sing bener iku sing nggawe kabeh. Gusti Allah ora ana sing nggawe lan ora isa mati. (Jabur 90:2) Kabar apik iku teka Gusti Allah. (1 Timoteus 1:11) Awake dhewe kudu nyembah Gusti Allah soale Gusti Allah sing nggawe urip.Wacaen Wahyu 4:11.

2. Gusti Allah iku kayak apa ta?

Ora ana sing tau ndelok Gusti Allah soale Roh, roh iku makhluk sing luwih dhuwur teka manungsa. (Yokanan 1:18; 4:24) Masia ngunu, awake dhewe isa ndelok sipat-sipate teka apa sing digawe. Contone, akeh macem woh lan kembang sing nduduhna lek Gusti Allah iku sayang karo awake dhewe lan pangertene. Ambane jagad iki nduduhna Kwasane.Wacaen Rum 1:20.

Awake dhewe isa ngerti luwih akeh sipat-sipate Gusti Allah teka maca Kitab Suci. Contone, Kitab Suci ngandhani awake dhewe apa sing disenengi lan sing ora disenengi Gusti Allah, carane ngopeni umate, lan carane ngadepi macem-macem masalah.Wacaen Jabur 103:7-10.

3. Gusti Allah iku nduwe jeneng apa ora ta?

Gusti Allah nduwe akeh celukan, tapi jenenge mek siji. Sapa jenenge? Nang Kitab Suci Gusti Allah ngomong, ”Aku Yehuwah. Ya iku jenengku.” (Yesaya 42:8, Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru) Saben basa cara nyebute beda-beda. Lek basa Jawa, jenenge ”Yehuwah”. Tapi ya ana sing nyeluk ”Yahweh”.Wacaen Jabur 83:19, Kitab Suci mawi Basa Jawi Resmi.

Akeh Kitab Suci ngilangna jenenge Gusti Allah lan diganti karo Tuhan utawa Allah. Tapi, pas Kitab Suci ditulis, jenenge Gusti Allah disebutna kira-kira ping 7.000. Pas  ngajari  wong-wong, nabi Isa ya ngandhani jenenge Gusti Allah.Wacaen Yokanan 17:26.

4. Apa Gusti Allah nyayangi awake dhewe?

Kayak bapak sing sayang karo anake, Gusti Allah nglakoni apa sing apik gawe awake dhewe

Akehe wong susah, apa iku mbuktikna lek Gusti Yehuwah ora sayang karo awake dhewe? Jarene wong-wong lek awake dhewe susah iku artine awake dhewe digodha karo Gusti Allah. Tapi iku ora bener.Wacaen Yakobus 1:13.

Gusti Allah iku ngregani manungsa mangkane ngolehi awake dhewe milih, arep nglakoni apa sing bener utawa sing elek. Awake dhewe mesthi milih sing bener gawe ngregani Gusti Allah ta? (Yusak 24:15) Tapi akeh wong sing milih nglakoni apa sing elek. Mangkane akeh wong sing sengsara. Atine Gusti Yehuwah lara ndelok kasusahane manungsa.Wacaen Purwaning Dumadi 6:5, 6.

Gusti Yehuwah iku sayang karo awake dhewe lan pengin awake dhewe urip seneng. Ora suwe maneh, Gusti Allah bakal ngilangna kabeh sing nggarai susah. Tapi sampek saiki, Gusti Allah sik ngejarna kasusahan soale ana alesan sing kuat. Ndek pelajaran 8, awake dhewe bakal ngerti apa alesane.Wacaen 2 Petrus 2:9; 3:7, 13.

5. Yok opo carane cedhak karo Gusti Allah?

Liwat donga, awake dhewe diundang ben isa cedhak karo Gusti Yehuwah. Gusti Allah nggatekna awake dhewe. (Jabur 65:3; 145:18) Gusti Allah gelem nyepurani awake dhewe. Masia ora isa padha pleg karo karepe, Gusti Allah sik ngregani upayane awake dhewe. Dadi, masia salah awake dhewe sik isa dadi kanca cedhake Gusti Allah.Wacaen Jabur 103:12-14; Yakobus 4:8.

Merga Gusti Yehuwah sing nggawe urip, sayange awake dhewe nang Gusti Allah kudu luwih gedhe timbangane nang wong liya. (Markus 12:30) Iku kethok lek awake dhewe sinau soal Gusti Allah lan nglakoni apa sing dikarepna. Dadi, Sampeyan isa luwih cedhak karo Gusti Allah.Wacaen 1 Timoteus 2:4; 1 Yokanan 5:3.