Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Kabar Apik teka Gusti Allah!

 BAGEAN 6

Apa Wong Mati Bakal Isa Urip?

Apa Wong Mati Bakal Isa Urip?

1. Apa kabar apik soal wong mati?

Wektu nabi Isa nang bumi, kanca cedhake sing jenenge Lazarus mati. Pas tekan omahe, Lazarus wis mati patang dina suwene. Nabi Isa karo dulure wedhok Lazarus sing jenenge Marta lan Maryam, lunga nang kuburan. Maringunu, wong-wong ya padha nglumpuk nang kana. Apa Sampeyan isa mbayangna Marta lan Maryam sing seneng banget pas ndelok nabi Isa nguripna Lazarus?Wacaen Yokanan 11:21-24, 38-44.

Marta wis weruh kabar apik soal wong mati. De’e ngerti lek Gusti Yehuwah bakal nguripna wong mati nang bumi iki.Wacaen Ayub 14:14, 15.

2. Kayak apa wong mati iku?

Gusti Allah ngomong nang Adam, ”Kowe kuwi lebu, mula bakal bali dadi lebu meneh.”—PURWANING DUMADI 3:19.

Manungsa asale saka lemah. (Purwaning Dumadi 2:7; 3:19) Wektu manungsa mati, ora ana bagean nang njero awake sing tetep urip. Pas wis mati manungsa ora isa ngeling apa-apa, soale pikirane ya wis ora isa kerja. Mangkane, Lazarus ora nyritakna keadaane wektu mati, soale wong mati iku ora ngerti apa-apa.Wacaen Jabur 146:4; Kohelet 9:5, 6, 10.

Apa Gusti Allah nyiksa wong mati nang neraka? Kitab Suci njelasna lek wong mati ora isa ngrasakna apa-apa. Dadi, sing di ngerteni wong-wong lek Gusti Allah nyiksa nang neraka iku ora bener. Malahan, Gusti Allah ora seneng lan ora tau nduwe pikiran gawe nyiksa wong nang neraka.Wacaen Yeremia 7:31.

 3. Apa isa wong mati ngomong karo awake dhewe?

Wong mati ora isa ngomong lan ngrungokna. (Jabur 115:17) Tapi, ya ana malaekat sing ora bener. Malaekat iki isa nyamar dadi wong mati ben isa ngomong karo wong urip. (2 Petrus 2:4) Lek awake dhewe njajal omong-omongan karo wong mati, Gusti Yehuwah ora seneng, iku dosa.Wacaen Pangandharing Toret 18:10, 11.

4. Sapa sing bakal urip maneh?

Jutaan wong sing wis mati bakal diuripna maneh nang bumi. Ana wong sing durung ngerti Gusti Allah lan nglakoni apa sing elek iku bakal diuripna maneh.Wacaen Lukas 23:43; Para Rasul 24:15.

Wong-wong sing diuripna maneh isa sinau apa sing bener soal Gusti Allah lan percaya nang nabi Isa. (Wahyu 20:11-13) Wong-wong sing urip maneh lan sing nglakoni bener bakal urip sakteruse nang bumi.Wacaen Yokanan 5:28, 29.

5. Gusti Yehuwah bakal nguripna wong mati, apa paedahe gawe awake dhewe?

Gusti Allah ngutus nabi Isa mati, dadi iku isa mbantu wong mati nduwe pengarepan urip maneh. Awake dhewe isa ngrasakna buktine Gusti Yehuwah apik lan nresnani teka pengarepan urip maneh iku. Mbesuk pas wong mati urip maneh, Sampeyan pengin ketemu sapa?Wacaen Yokanan 3:16; Rum 6:23.