Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Kabar Apik teka Gusti Allah!

 BAGEAN 8

Apa Sebabe Gusti Allah Ngejarna Wong Jahat lan Susah?

Apa Sebabe Gusti Allah Ngejarna Wong Jahat lan Susah?

1. Asale ana wong jahat iku teka endi?

Gusti Allah ngejarna pamrentahane manungsa ket biyen sampek saiki gawe mbuktina lek manungsa ora isa ngatasi masalah

Wong jahat mulai ana pas Setan ngapusi Hawa. Biyene Setan iku malaekat sing sampurna. Tapi, ”Iblis kuwi tumindake ora tau bener”. (Yokanan 8:44) Setan kepengin disembah padha kayak Gusti Allah. Setan mbujuki Hawa ben nuruti de’e, dudu Gusti Allah. Adam ya melok-melok ora manut karo Gusti Allah. Klakuane Adam iku sing nggarai awake dhewe sara lan mati.Wacaen Purwaning Dumadi 3:1-6, 19.

Pas Setan mbujuki Hawa, iku awale Setan mulai nglawan Gusti Allah sing sakjane duwe hak kanggo mrentah. Akeh sing dadi balane Setan lan ora gelem ngakoni Gusti Allah iku Pangwasa. Sakjeke iku Setan sing ngwasai ”sajagad kabeh”.Wacaen Yokanan 14:30; 1 Yokanan 5:19.

2. Gawenane Gusti Allah iku apa ana cacad’e?

Gawenane Gusti Allah mesthi sempurna. Manungsa lan malaekat isa bener-bener nglakoni prentahe Gusti Allah. (Pangandharing Toret 32:4, 5) Gusti Allah ora meksa awake dhewe nglakoni sing apik. Lek manut, iku mbuktikna lek awake dhewe pancen sayang karo Gusti Allah.Wacaen Yakobus 1:13-15; 1 Yokanan 5:3.

3. Apa sebabe Gusti Allah ngejarna uripe awake dhewe susah sampek saiki?

Sampek saiki Gusti Yehuwah sek ngejarna wong-wong nglawan pamrentahane. Apa alesane? Gawe nduduhna lek pamrentahane manungsa iku ora isa ucul teka Gusti Allah. (Kohelet 7:29; 8:9) Buktine masia wes 6.000 taun, pamrentahane manungsa tetep ora isa mbrantas  perang, wong jahat, klakuan sing ora adil, lan wong lara.Wacaen Yeremia 10:23; Rum 9:17.

Tapi sakwalike, pamrentahane Gusti Allah bakal mberkahi wong-wong sing nurut. (Yesaya 48:17, 18) Diluk maneh Gusti Allah arep mbasmi pamrentahane manungsa ben bumi mek dienggoni karo wong-wong sing nurut pamrentahane Gusti Allah.—Yesaya 11:9.Wacaen Dhaniel 2:44.

4. Merga Gusti Allah sabar, awake dhewe isa nglakoni apa?

Setan ngarani lek awake dhewe nyembah Gusti Allah iku ora ikhlas. Apa Sampeyan pengin mbuktekna lek iku ora bener? Ya, Sampeyan isa! Merga Gusti Allah sabar, awake dhewe nduwe kesempatan gawe nduduhna, arep milih pamrentahane Gusti Allah utawa manungsa. Iku ketok teka klakuane awake dhewe.Wacaen Ayub 1:8-12; Wulang Bebasan 27:11.

5. Apa buktine lek awake dhewe ngakoni Gusti Allah iku Pangwasa?

Pilihane awake dhewe nduduhna lek awake dhewe ngakoni Gusti Allah iku Pangwasa

Awake dhewe ngakoni Gusti Allah iku Pangwasa lek nglakoni ibadah sing bener. (Yokanan 4:23) Lek awake dhewe ora melok-melok urusane pamrentahan manungsa kayak sing dilakoni nabi Isa, iku mbuktekna awake dhewe nolak Setan dadi pangwasa.Wacaen Yokanan 17:14.

Gara-gara Setan akeh wong sing klakuane mesum lan bejat. Awake dhewe isa wae dienyek lan diancem karo kluwarga lan kanca-kanca, soale ora melok-melok nglakoni iku. (1 Petrus 4:3, 4) Setan ngomong lek manungsa pas susah bakal ora manut karo Gusti Allah. Dadi pilihen, apa awake dhewe arep melok wong-wong sing nyayangi Gusti Allah? Apa awake dhewe gelem manut karo aturane Gusti Allah? Lek jawabane iya, iku mbuktekna lek omongane Setan iku salah.Wacaen 1 Korinta 6:9, 10; 15:33.

Merga nyayangi manungsa, Gusti Allah bakal mbasmi wong jahat lan nulung wong susah. Sing gelem precaya karo iku, isa urip sakteruse nang bumi.Wacaen Yokanan 3:16.