Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Kabar Apik teka Gusti Allah!

 BAGEAN 11

Apa Paedahe Pathokan-Pathokane Kitab Suci gawe Awake Dhewe?

Apa Paedahe Pathokan-Pathokane Kitab Suci gawe Awake Dhewe?

1. Opo’o manungsa butuh tuntunan?

Yok opo carane pathokane Kitab Suci nggawe awake dhewe luwih ngati-ati ben ora cilaka?—JABUR 36:9.

Gusti Allah luwih ngerti timbangane awake dhewe. Kayak bapak sing welas asih, Gusti Allah nggatekna awake dhewe. Ora mek iku, awake dhewe ora isa urip sak karepe dhewe. (Yeremia 10:23) Padha karo anak sing butuh tuntunane wong tuwa, awake dhewe ya butuh tuntunane Gusti Allah. (Yesaya 48:17, 18) Pathokan-pathokane Kitab Suci iku tuntunan teka Gusti Allah.Wacaen 2 Timoteus 3:16.

Lek nglakoni aturan lan pathokane Gusti Yehuwah, awake dhewe isa urip penak saiki lan bakal urip sak teruse mbesuk. Wis sak mesthine awake dhewe manut tuntunane Gusti Allah, soale Gusti Allah iku sing nggawe urip.Wacaen Jabur 19:8, 12; Wahyu 4:11.

2. Pathokan-pathokane Kitab Suci iku apa?

Pathokan iku ora padha karo aturan. Pathokan Kitab Suci iku sing ndasari aturan. Dadi, pathokan ora isa gonta-ganti. Tapi, lek aturan isa diganti ndelok keadaane. (Pangandharing Toret 22:8) Mangkane, pas ana masalah utawa arep nglakoni apa wae awake dhewe kudu ngerti pathokan endi sing cocog. (Wulang Bebasan 2:10-12) Contone, Kitab Suci ngomong lek urip iku asale teka Gusti Allah. Lek eling karo pathokan iku, awake dhewe isa luwih ati-ati pas nyambut gawe, ndek omah, lan ndek dalan ben ora cilaka.Wacaen Para Rasul 17:28.

3. Pathokan sing paling penting iku ana loro, apa wae?

Nabi Isa ngandhani ana loro pathokan sing paling penting. Pathokan sing nomer siji lan dadi tujuan uripe manungsa yaiku ngenal Gusti Allah, nrisnani, lan ngladeni sing setya. Saben awake dhewe arep nglakoni apa wae, awake dhewe  kudu eling karo pathokan iki. (Wulang Bebasan 3:6) Lek awake dhewe gelem nglakoni pathokan iki, awake dhewe isa dadi kanca cedhake Gusti Allah, urip seneng, lan urip sakteruse.Wacaen Mateus 22:36-38.

Pathokan sing nomer loro isa nuntun awake dhewe rukun karo wong liya. (1 Korinta 13:4-7) Ben awake dhewe isa nglakoni pathokan iki, awake dhewe kudu niru carane Gusti Allah nyayangi manungsa. Wacaen Mateus 7:12; 22:39, 40.

4. Apa paedahe pathokan-pathokane Kitab Suci gawe awake dhewe?

Lek nglakoni pathokan-pathokane Kitab Suci, kluwarga isa dadi rukun. (Kolose 3:12-14) Ana pathokan Kitab Suci liyane sing isa njaga kluwarga. Kitab Suci ya ngandani lek rabi iku gawe saklawase.Wacaen Purwaning Dumadi 2:24.

Paedah liyane, awake dhewe isa ngrasakna ati sing ayem lan nyukupi kebutuhane kluwarga. Contone, lek awake dhewe sregep lan jujur pas nyambut gawe, juragan isa luwih seneng karo awake dhewe. (Wulang Bebasan 10:4, 26; Ibrani 13:18) Kitab Suci ya ngajari awake dhewe ben gelem nrima sak ana’e lan ndisekna Gusti Allah timbangane dhuwit.Wacaen Mateus 6:24, 25, 33; 1 Timoteus 6:8-10.

Nglakoni pathokane Kitab Suci isa nggawe awak dadi sehat. (Wulang Bebasan 14:30; 22:24, 25) Misale, Kitab Suci ora ngolehi awake dhewe mendem. Lek gelem manut, awake dhewe ora bakal lara lan cilaka. (Wulang Bebasan 23:20) Gusti Yehuwah ngolehi ngombe tapi setithik wae, aja sampek mendem. (Jabur 104:15; 1 Korinta 6:10) Paedah teka pathokane Gusti Allah iku ngajar awake dhewe ben isa dadi wong sing pikiran lan klakuane bener. (Jabur 119:97-100) Lek ngajeni pathokane Gusti Allah dudu digawe paedahe dhewe tapi ya gawe nyanjung Gusti Allah.Wacaen Mateus 5:14-16.

 

CARI TAHU LEBIH BANYAK

PROGRAM SINAU KITAB SUCI

Sinau Kitab Suci Gratis

Sinauana Kitab Suci gratis nang panggonan lan wektu sing cocog gawe Sampeyan.