Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

 BAGEAN 5

Apa Karepe Gusti Allah kanggo Bumi?

Apa Karepe Gusti Allah kanggo Bumi?

1. Gusti Allah nggawe bumi kanggo apa?

Gusti Yehuwah ngekekna bumi gawe manungsa. Iku omahe awake dhewe. Dadi, Adam lan Hawa pancen uripe nang bumi dudu nang swarga. Soale sing urip nang swarga iku malaekat-malaekat. (Ayub 38:4, 7) Adam lan Hawa manggon nang taman sing apik, jenenge Taman Eden. (Purwaning Dumadi 2:15-17) Gusti Yehuwah ngomong lek Adam lan katurunane bakal enthuk urip sak teruse nang bumi.Wacaen Jabur 37:29; 115:16.

Biyene, Taman Eden iku mek cilik durung dadi sak donya. Adam lan Hawa bakal nduwe anak sing ngebeki, ngwasani, lan ndadekna bumi iku Taman Eden. (Purwaning Dumadi 1:28) Bumi ora bakal diancurna tapi bakal dienggoni terus karo manungsa.Wacaen Jabur 104:5.

2. Opo’o bumi sing saiki ora kayak Taman Eden?

Adam lan Hawa ora manut karo Gusti Allah, mangkane de’e diusir teka Taman Eden karo Gusti Yehuwah. Akibate, Taman Eden ilang lan ora ana manungsa sing isa gawe taman sing apik kayak iku. Kitab Suci ngomong, ”Jagad dipasrahake dening Allah marang wong durhaka.”—Ayub 9:24.Wacaen Purwaning Dumadi 3:23, 24.

Apa karepe Gusti Yehuwah gawe manungsa wis gagal? Ora! Gusti Yehuwah Mahakwasa lan ora tau gagal. (Yesaya 45:18) Gusti Allah bakal ndadekna bumi kayak Taman Eden.Wacaen Jabur 37:11, 34.

3. Yok opo carane bumi dibalekna kayak Taman Eden?

Bumi bakal dibalekna kayak Taman Eden pas nabi Isa dadi Raja sing diangkat karo Gusti Yehuwah. Pas kiamat, nabi Isa bakal mimpin malaekat-malaekate Gusti Allah lan mbasmi kabeh wong sing ora manut karo Gusti Allah.  Maringunu, nabi Isa bakal ngurung Setan suwene 1.000 taun. Umate Gusti Allah bakal slamet soale nabi Isa mbimbing lan njaga. Umate Gusti Allah bakal urip seneng lan isa urip sak teruse nang bumi kayak Taman Eden mbiyen.Wacaen Wahyu 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kasusahan bakal ora ana maneh, kapan?

Kapan Gusti Allah bakal ngilangna wong jahat teka bumi? Nabi Isa ngeke’i ”tandha” sing nduduhna lek kiamat iku wes cedhak. Lek donya ngene-ngene wae manungsa bakal ora ana maneh nang donya iki. Iku nduduhna lek uripe awake dhewe wis cedhak karo dina kiamat.Wacaen Mateus 24:3, 7-14, 21, 22.

Pas nabi Isa mrentah donya teka swarga suwene 1.000 taun, de’e bakal ngilangi kabeh kasusahan. (Yesaya 9:6, 7; 11:9) Nabi Isa bakal nyingkirna dosane wong-wong sing sayang karo Gusti Allah. Dadi lewat nabi Isa, wong lara, tuwa, lan mati bakal ora ana maneh.Wacaen Yesaya 25:8; 33:24.

5. Sapa sing bakal urip nang Firdaus mbesuk?

Nang Bale Ibadah, Sampeyan bakal ketemu wong-wong sing sayang karo Gusti Allah lan gelem sinau carane nyenengna Gusti Allah

Wong-wong sing manut karo Gusti Allah bakal urip nang Firdaus. (1 Yokanan 2:17) Mbiyen nabi Isa ngongkon murid-muride nggolek wong-wong sing apik atine lan ngajari carane nyenengna Gusti Allah. Saiki, wong-wong diajari ben isa nurut Gusti Yehuwah. (Zefanya 2:3) Nang Bale Ibadah Seksi-Seksi Yehuwah, wong-wong isa sinau carane dadi bojo, bapak, lan ibu sing luwih bener. Arek-arek lan wong tuwane ibadah bareng, sinau Kitab Suci lan isa nglakoni apa sing disinauni ben uripe dadi luwih apik.Wacaen Mikha 4:1-4.