Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Jawa Timur

Kabar Apik teka Gusti Allah!

 BAGEAN 13

Agama Bakal Dadi Kayak Apa?

Agama Bakal Dadi Kayak Apa?

1. Apa kabeh agama iku apik?

Ndek kabeh agama ana wong-wong sing ikhlas ibadahe. Wong-wong kayak ngunu iku digatekna Gusti Allah. Iku kabar apik. Tapi emane, akeh sing ndadekna agama mek gawe topeng tok. (2 Korinta 4:3, 4; 11:13-15) Kayak contone, teroris, wong paten-patenan, perang, lan nyiksa anak. Umate Gusti Allah mesthi gak seneng ndelok kedadean-kedadean kayak ngunu iku!Wacaen Mateus 24:3-5, 11, 12.

Agama sing bener nyanjung Gusti Allah. Tapi, agama palsu nggawe lara atine Gusti Allah. Soale, agama palsu iku ora ngajarna isine Kitab Suci, kayak contone ajaran sing salah soal Gusti Allah lan wong mati. Tapi, Gusti Yehuwah kepengin wong–wong isa ngerti ajarane sing bener.Wacaen Yeheskiel 18:4; 1 Timoteus 2:3-5.

2. Agama bakal dadi kayak apa?

Untunge, Gusti Allah ora isa diapusi karo agama sing ngakune nyayangi Gusti Allah tapi tiba’e balane Setan.(Yakobus 4:4) Ndek Kitab Suci, agama palsu diarani ”Babil Gedhe”. Mbiyen sakwise air bah jamane nabi Nuh, Babil iku nggone agama palsu. Ora suwe maneh, kabeh agama palsu sing gawene ngapusi wong-wong bakal dibasmi karo Gusti Allah.Wacaen Wahyu 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Tapi, sek ana kabar apik liyane. Wong-wong sing ikhlas ngibadah ndek endi wae tapi sek melok agama palsu, ora dilalikna karo Gusti Yehuwah. Gusti Allah pengin wong-wong iku sinau apa sing bener lan metu teka agama palsu.Wacaen Mikha 4:2, 5.

 3. Wong-wong sing ikhlas nyembah Gusti Allah kudu nglakoni apa?

Agama sing bener ngrukuna wong-wong

Gusti Yehuwah nggatekna wong-wong sing seneng nglakoni sing bener. Gusti Yehuwah kepengin wong-wong iku ben cepet metu teka agama palsu. Lek pancene nyayangi Gusti Allah, wong-wong iku mesthi gelem metu ben isa nyenengna Gusti Yehuwah.Wacaen Wahyu 18:4.

Mbiyen pas para rasule nabi Isa nyritakna kabar apik, wong sing ikhlas nyembah Gusti Allah pada ngrungokna lan seneng atine. Teka Gusti Yehuwah, wong iku entuk pangerten sing anyar soal carane urip sing bener. Ajaran iki nggawe urip luwih seneng, genah, lan nduwe pengarepan. Wong-wong iki dadi conto gawe awake dhewe merga gelem nglakoni isine Kitab Suci lan ndisekna Gusti Yehuwah saben dina.Wacaen 1 Tesalonika 1:8, 9; 2:13.

Gusti Yehuwah nrima wong-wong sing metu teka agama palsu. Wong-wong iki diundang ben melok dadi kluwarga lan umate. Lek gelem, Sampeyan isa dadi kanca cedhake Gusti Allah, dadi umate, lan bakal urip sakteruse.Wacaen Markus 10:29, 30; 2 Korinta 6:17, 18.

4. Apa sebabe kabeh wong nang bumi bakal isa seneng banget?

Mbesuk, agama palsu bakal ora ana maneh. Iki kabar apik gawe awake dhewe. Manungsa ora bakalan disesatna lan didhu siji karo sijine maneh karo agama palsu. Mbesuk, kabeh wong ing bumi isa rukun dadi siji nyembah Gusti Allah sing bener.Wacaen Wahyu 18:20, 21; 21:3, 4.