Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

Kabar Apik teka Gusti Allah!

Kabar apik teka Gusti Allah iku apa ta? Apa sebabe awake dhewe isa pracaya? Brosur iki njawab pitakon-pitakon Kitab Suci sing umum.

Cara Nggunakna Brosur Iki

Sampeyan isa sinau langsung teka Kitab Suci, nggawe brosur iki. Ayat-ayat sing dicetak miring iku, nduduhna lek kudu diwaca nang Kitab Suci.

Kabar Apike Apa?

Nggolek weruh kabar apik teka Gusti Allah iku apa, apa sebabe kabar apik iku penting banget, lan awake dhewe kudu nglakoni apa.

Gusti Allah Iku Sapa ta?

Gusti Allah iku nduwe jeneng apa ora ta, lan apa Gusti Allah nyayangi awake dhewe?

Apa Bener Kabar Apik Iki teka Gusti Allah?

Kitab Suci iku bener, awake dhewe isa yakin teka endi?

Sapa Nabi Isa Iku?

Opo’o nabi Isa kudu mati, apa tebusan iku, lan apa sing dilakoni nabi Isa saiki.

Apa Karepe Gusti Allah kanggo Bumi?

Kitab Suci njelasna Gusti Allah nggawe bumi kanggo apa, kapan kasusahan bakal ora ana maneh, lan sapa sing bakal urip nang Firdaus mbesuk.

Apa Wong Mati Bakal Isa Urip?

Kayak apa wong mati iku? Apa awake dhewe isa ketemu maneh karo wong sing wis mati?

Kratone Gusti Allah Iku Apa?

Siapa Raja Kerajaan Allah, dan apa yang akan diwujudkan Kerajaan itu?

Apa Sebabe Gusti Allah Ngejarna Wong Jahat lan Susah?

Bagaimana kejahatan bermula, dan mengapa Allah membiarkan itu terus berlangsung? Apakah penderitaan akan pernah berakhir?

Yok Opo Carane Kluwarga Sampeyan Isa Urip Ayem Tentrem?

Yehuwa, Allah yang bahagia, ingin agar keluarga bahagia. Temukan nasihat Alkitab yang bermanfaat bagi para suami, istri, orang tua, dan anak-anak.

Ibadah Kayak Apa sing Ditrima Gusti Allah?

Apakah hanya ada satu jalan yang benar? Perhatikan lima ciri untuk mengenali ibadat sejati.

Apa Paedahe Pathokan-Pathokane Kitab Suci gawe Awake Dhewe?

Nabi Isa ngandhani opo’o awake dhewe butuh tuntunan, lan loro pathokan apa sing paling penting.

Yok Opo Carane Dadi Kanca Cedhake Gusti Allah?

Apa kabeh donga dirungokna Gusti Allah, yok opo carane donga sing bener, lan yok opo carane sampeyan isa dadi kanca cedhake Gusti Allah.

Agama Bakal Dadi Kayak Apa?

Opo mbesuk kabeh wong bakal isa rukun dadi siji nyembah Gusti Allah sing bener?

Opo’o Gusti Allah Ngatur lan Nglumpukna Umate?

Kitab Suci ngeke’i weruh jawabane & carane Seksi-Seksi Yehuwah diatur.

Apa Sebabe Sampeyan Kudu Sinau Terus?

Yok opo wawasane Sampeyan soal Gusti Allah isa ana paedahe gawe wong liya? Kayak apa hubungane Sampeyan karo Gusti Allah?