Seksi Yehuwah seneng ngundang Sampeyan gawe melok nang pertemuan kanggo ngeling matine Yesus. Goleki panggonan paling cedhak.