Langsung ke konten

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

Pertemuan Ibadahe Seksi-Seksi Yehuwah

Golekana soal pertemuan Seksi Yehuwah lan alamat sing paling cedhak.

Goleki Panggonan Paling Cedhak

Kayak Apa Pertemuan Ibadahe Seksi Yehuwah?

Seksi-Seksi Yehuwah ngadakna pertemuan ibadah seminggu ping loro. (Ibrani 10:24, 25) Seksi Yehuwah sinau lan nglakoni apa sing ditulis nang Kitab Suci. Pertemuan iku ya dibuka gawe umum.

Isine pertemuan iku kayak arek sekolah, ya ana sing takon, ngacung, lan njawab. Acarane dimulai lan diakhiri gawe lagu lan donga.

Lek Sampeyan teka nang pertemuane, Sampeyan ora kudu dadi anggotane Seksi Yehuwah. Acara iki gratis. Ora ana kolekte lan ora kudu ngeke’i sumbangan.