Langsung ke konten

”Kabar kabungahan bab Kratone Gusti Allah bakal digelar nang sak jagat.”—Mateus 24:14.

See recently added videos, music, articles, and news.

Deloken Apa sing Anyar

Pertemuan Ibadahe Seksi-Seksi Yehuwah

Goleki alamat pertemuan lan cara ibadahe Seksi Yehuwah.

Sinau Kitab Suci Gratis

Sinauana Kitab Suci gratis nang panggonan lan wektu sing cocog gawe Sampeyan.

Apa Tujuane Gusti Allah Nyiptakna Bumi?

Bumi iku apik. Jarak antarane Bumi karo matahari pas, kemiringane tepak, lan kecepatan mutere Bumi ya tepak. Opo’o Gusti Allah gelem ngupaya tenanan pas nyiptakna Bumi?

Watch This Video

Sapa Seksi-Seksi Yehuwah?

Seksi-Seksi Yehuwah iku teka atusan suku lan basa, kabeh nduweni karep sing padha. Sing penting, Seksi-Seksi Yehuwah pengin ngajeni Gusti Yehuwah, jeneng sing ana nang njero Kitab Suci lan sing nggawe jagat sak isine. Seksi-Seksi Yehuwah nyobak niru Isa Almasih sak isa-isane lan bangga diarani Kristen. Seksi-Seksi Yehuwah seneng nyritakna lan sregep mbantu wong-wong sinau Kitab Suci lan Kratone Gusti Yehuwah. Diarani Seksi-Seksi Yehuwah mergane seneng nyritakna Gusti Yehuwah lan Kratone nang wong-wong.

Jelajahi situse Seksi-Seksi Yehuwah. Wacaen Kitab Suci online. Kenalana Seksi-Seksi Yehuwah lan kepercayaane.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.