Langsung ke konten

Seksi-Seksi Yehuwah

Pilih bahasa Jawa Timur

”Kabar kabungahan bab Kratone Gusti Allah bakal digelar nang sak jagat.”—Mateus 24:14.

Sapa Seksi-Seksi Yehuwah?

Seksi-Seksi Yehuwah iku teka atusan suku lan basa, kabeh nduweni karep sing padha. Sing penting, Seksi-Seksi Yehuwah pengin ngajeni Gusti Yehuwah, jeneng sing ana nang njero Kitab Suci lan sing nggawe jagat sak isine. Seksi-Seksi Yehuwah nyobak niru Isa Almasih sak isa-isane lan bangga diarani Kristen. Seksi-Seksi Yehuwah seneng nyritakna lan sregep mbantu wong-wong sinau Kitab Suci lan Kratone Gusti Yehuwah. Diarani Seksi-Seksi Yehuwah mergane seneng nyritakna Gusti Yehuwah lan Kratone nang wong-wong.

Jelajahi situse Seksi-Seksi Yehuwah. Wacaen Kitab Suci online. Kenalana Seksi-Seksi Yehuwah lan kepercayaane.

 

Sinau Kitab Suci Gratis

Sinauana Kitab Suci gratis nang panggonan lan wektu sing cocog gawe Sampeyan.

Golek Video

Deloken isine perpustakaan online e Seksi-Seksi Yehuwah.

Pertemuan Ibadahe Seksi-Seksi Yehuwah

Goleki alamat pertemuan lan cara ibadahe Seksi Yehuwah.

Bahan Pilihan

Delok bahan sing paling anyar lan bahan pilihan.

Deloken Video Wong Budek Bisu

Sinau Kitab Suci gawe video wong budek karo bisu.