Uvaaʼ aʼeʼ vihistoria umaʼl u chelem cristiano uvaʼ kat imooli tibʼ tukʼ kaʼtaj xaol vaʼlen itxumbʼal tiʼ uveeʼ kat ichus unqʼa itxutx ibʼaal naj stej. Qʼoonal kuxh veʼteʼ kat xekebʼ veʼt naj tiʼ vitxumbʼal unqʼa imooleʼ. ¿Kam kat ibʼan veʼt vifamilia najeʼ? U videoeʼ vaaʼ nikʼuch kaʼlaj kʼaxkʼo uvaʼ nitul tiʼ unqʼa txul aamaeʼ cheel as la ichuskan bʼaʼnla chalaj txumbʼal sqʼej.