Ir al contenido

Itexhtiigo Aak Jehová

Txaa uma’l yolb’al ixil

Kajayil unqʼa kuhermanoeʼ vatz u Txʼavaʼeʼ

Bʼiit kuxh ibʼanat kaʼvaʼl mil yaabʼ kat aʼchu u bʼekʼeʼ vaaʼ te unqʼa cristianoseʼ: «Ixoʼnita unqʼa kuhermanoeʼ vatz kajayil u vatz Txʼavaʼeʼ». ¿Moj ninima unqʼa itexhtiigos Aakeʼ u bʼekʼeʼ vaaʼ? Tu videoeʼ vaaʼ la eel oxvaʼl kam nibʼan kajayil unqʼa Texhtiigoeʼ vatz u Txʼavaʼeʼ tiʼ ikʼuchat visaʼoʼmeʼ: 1) niloch tibʼ tiʼ ibʼanat predicar, 2) niloch tibʼ tul nisaʼbʼela ilochbʼal as 3) vatzul kuch inachat chajaak Aak Tiixheʼ.