¿Kamal la aaleʼ uvaʼ...

  • ... Aak Tiixheʼ?

  • ... unqʼa najeʼ?

  • ... vaʼlen umaʼt xaol?

 U BIBLIAEʼ NITALEʼ

«Tan aʼ u txʼiʼlanajeʼ uveʼ ni toksa tibʼ tiixhil vatz u txʼavaʼeʼ.» (2 Corintios 4:4, U Akʼ Testamento tu Kuyolbʼal.)

«Estiʼeʼ uvaʼ kat ul viKʼaol u Tiixheʼ vatz u txʼavaʼeʼ tiʼ teesal iqʼii u paaveʼ uvaʼ ixeʼtisa u txʼiʼlanajeʼ.» (1 Juan 3:8.)

¿KAM LA TULBʼE UVAAʼ KULOCHPEʼ?

La pal veʼt oʼ stuul katil nitzaakat unqʼa txojla txumbʼaleʼ at vatz Txʼavaʼ (Apocalipsis [Revelación] 12:12).

La qaʼ veʼt sukukʼuʼl uvaʼ tuk ibʼan u vatz Txʼavaʼeʼ bʼaʼn (1 Juan 2:17).

 ¿MOJ LA UCH KUNIMAT UVEEʼ NITAL U BIBLIAEʼ?

Uu, at oxvaʼl kam nikʼuchun:

  • U tijlenaal u Txʼiʼlanajeʼ tuk sojsalo. Kat titzʼal veʼt Aak Jehováeʼ isojsal u tijlenaal u Txʼiʼlanajeʼ tiʼ unqʼa xaoleʼ. Kat talyu Aaki uvaʼ tuk txʼakono Aak «tiʼ u txʼiʼlanajeʼ» as tuk ibʼan Aak tuch unqʼa veeʼ kat iyansal naj (Hebreos 2:14).

  • Kat toksal Aak Jehováeʼ aak Jesúseʼ Bʼooqʼolil. Jiteʼch aak Jesúseʼ vibʼooqʼolil u vatz Txʼavaʼeʼ at cheel uvaʼ juʼqʼabʼ as txʼiʼla aama chituʼ. Nital Aak Tiixheʼ uvaʼ tul la til aak Jesúseʼ isuuchil unqʼa xaoleʼ: la itxum aak ivatz u meebʼaeʼ tukʼ u mutxkineʼ as la iqʼalpu aak vatz unqʼa xaoleʼ uvaʼ niqʼosoneʼ as niyatzʼ imool (Salmo 72:13, 14).

  • Yeʼl yol nichuli Aak Tiixheʼ. Jik chit nital u Bibliaeʼ uvaʼ «yeʼ la uch ichulit Aak [Tiixheʼ] yol» (Hebreos 6:18). Estiʼe uvaʼ tul nital Aak ibʼanat umaʼl kam, la chit ibʼan Aak (Isaías 55:10, 11). As kat talyukan Aake uvaʼ «tuk laqʼbʼaloj el u txʼiʼlanajeʼ uveʼ ni toksa tibʼ sbʼooqʼolil tiʼ unqʼa tenameʼ» (Juan 12:31).

 CHʼOTIJEʼ SEE

¿Kam tuchin veʼt u vatz Txʼavaʼeʼ tul uvaʼ yeʼl veʼt u Txʼiʼlanajeʼ?

La lej vitzaqʼbʼebʼaleʼ tu Biblia tu SALMO 37:10, 11 tukʼ REVELACIÓN 21:3, 4.