Ir al contenido

Itexhtiigo Aak Jehová

Txaa uma’l yolb’al ixil

¿Kam u Tijlenaal Aak Tiixheʼ?

¿Kam u Tijlenaal Aak Tiixheʼ?

¿Kamal la aaleʼ uvaʼ...

 • ... aak Jesúseʼ?

 • ... umaʼl ijlenaal eyen tu almikaʼ?

 • ... umaʼtoj kam?

 U BIBLIAEʼ NITALEʼ

«Aak Tiixheʼ etzintetz u almikaʼeʼ tuk ikʼujbʼa Aak umaʼl u Ijlenaal uvaʼ aʼchiteʼ yeʼ la sojsali.» (Daniel 2:44, Traducción del Nuevo Mundo.)

«Kat aqʼaxyu umaʼl u kʼaol sqej; as najeʼ u Bʼooqʼoleʼ la ilon veʼt isuuchil u Ijlenaaleʼ.» (Isaías 9:6.)

¿KAM LA TULBʼE UVAAʼ KULOCHPEʼ?

 • Aʼeʼ umaʼl u Ijlenaal jik chituʼ uvaʼ la lochon oʼ sukujununila (Isaías 48:17, 18).

 • Bʼiit kuxh veʼteʼ, tu umaʼl u aʼk Txʼavaʼ, tuk iloch oʼ aqʼal chiibʼebʼal qatineʼ as yeʼl chʼoʼm la kupalebʼe veʼteʼ (Apocalipsis [Revelación] 21:3, 4).

 ¿MOJ LA UCH KUNIMAT UVEEʼ NITAL U BIBLIAEʼ?

Uu, at kaʼvaʼl kam nikʼuchun:

 • Kat ikʼuch aak Jesúseʼ kam tuk ibʼan u Tijlenaal Aak Tiixheʼ. Kat ichus aak te unqʼa ichusvileʼ tul la inach chajnaj Tiixh la ijaj chajnaj uvaʼ la ul veʼt u Tijlenaal Aak Tiixheʼ as la bʼanax veʼt u tachaʼv Aak Tiixheʼ vatz Txʼavaʼ (Mateo 6:9, 10). Ikʼuchkan aak umpajte kam tuk tulbʼe unqʼa yoleʼ vaaʼ tel viʼtoj.

  Aʼsik atik aak Jesúseʼ vatz Txʼavaʼ, kat ichoqʼ aak unqʼa xaoleʼ vaʼlik ivaʼyeʼ, kat ibʼaʼxisa aak aachʼoʼm as kat tulsa aak taama kaʼlaj xaol kamnalikej (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Tan aakik u Bʼooqʼoleʼ tu Tijlenaal Aak Tiixheʼ laik ibʼaneʼ, kat ikʼuchkan aaki kam unqʼa bʼaʼnla chalaj kameʼ tuk teqʼotzan u Ijlenaaleʼ tiʼ unqʼa xaoleʼ nitoksa tibʼ skʼatz (Revelación 11:15).

 • Unqʼa veeʼ nitucheʼ cheel nikʼucheʼ uvaʼ bʼiit kuxh tul veʼt u Tijlenaal Aak Tiixheʼ. Kat talkan aak Jesúseʼ uvaʼ yeʼxnax ikʼujbʼal u bʼaneʼ vatz Txʼavaʼ taʼn u Tijlenaal Aak Tiixheʼ, laik pal mamaʼla kabʼlaano, chʼaʼoj tukʼ vaʼy vatz u Txʼavaʼeʼ (Mateo 24:3, 7).

  Aʼchit unqʼa iltzaʼleʼ veeʼ niqil veʼteʼ cheel. Estiʼeʼ laqaʼ sukukʼuʼl uvaʼ bʼiit kuxh veʼteʼ tuk ibʼan u Tijlenaal Aak Tiixheʼ bʼaʼn stej.

 CHʼOTIJEʼ SEE

¿Kam quchin veʼteʼ jaqʼ u Tijlenaal Aak Tiixheʼ tuk ibʼaneʼ?

La lej vitzaqʼbʼebʼaleʼ tu Biblia tu SALMO 37:29 tukʼ ISAÍAS 65:21-23.