Ir al contenido

Ir al menú secundario

Ir al índice

Itexhtiigo Aak Jehová

ixil

Nima Aak Tiixheʼ as la isebʼ axh tiʼ chit ibʼeneʼ

 CHUSBʼAL 11

¿Moj nitabʼi oʼ Aak Jehováeʼ?

¿Moj nitabʼi oʼ Aak Jehováeʼ?

Aak Tiixheʼ nitabʼi Aak kuyol (Juan 9:31)

Aak Jehováeʼ nitabʼi Aak kuyol tul nukuqʼiila Aak (Hechos 10:31). Nisaʼ Aak uvaʼ la qal te Aak kam at tu qaanxelal.

Tul la nach Tiixh as taʼn kuxh Aak Jehováeʼ la qʼiila as yeʼxhibʼil umaʼte.

 La uch qalat te Aak Tiixheʼ tiʼ kajayil unqʼa kameʼ at tu qaanxelal (1 Juan 5:14)

Jaj te Aak Tiixheʼ uvaʼ la ibʼan veʼt Aak u tachaʼveʼ tiʼ u vazt Txʼavaʼeʼ, ech chiteʼ nibʼanchu tu almikaʼ.

Tul la tzojpu axh tiʼ anachat Tiixh as la aal vibʼii aak Jesúseʼ. Tan ech akʼuchateʼ uvaʼ naʼ taʼntiixh tiʼ uveeʼ kat ibʼan aak seeʼ.

Jaj alochbʼal te Aak Jehováeʼ tiʼ abʼanat u bʼaʼneʼ, alejat aaqʼon, umaʼl aatimbʼal la atinkat axh, ooksaʼm as eechubʼal. Jaj te Aak umpajte uvaʼ la taqʼ Aak iyakʼil unqʼa aachʼoʼmeʼ.