Ir al contenido

Ir al menú secundario

Ir al índice

Itexhtiigo Aak Jehová

ixil

Nima Aak Tiixheʼ as la isebʼ axh tiʼ chit ibʼeneʼ

 CHUSBʼAL 8

¿Kam stiʼ kat kuxh kam aak Jesúseʼ?

¿Kam stiʼ kat kuxh kam aak Jesúseʼ?

Kat kam aak Jesúseʼ aqʼal uvaʼ la isebʼ oʼ tiʼ chit ibʼeneʼ (Juan 3:16)

Oxvaʼl qʼii stuul maʼtik ikam aak Jesúseʼ, kat bʼex veʼt kaʼl unqʼa ixoj tu atimbʼaleʼ uveʼ mujlu kat aak as amlik veʼteʼ. Maʼtik tulsat Aak Jehováeʼ taama aak.

Xamtik veʼteʼ kat ikʼuch veʼt tibʼ aak Jesúseʼ vatz unqʼa iapóstoleʼ.

Kat tulsa Aak Jehováeʼ taama aak Jesúseʼ echeʼ umaʼl bʼaʼnla ángel uvaʼ yeʼxhkam naʼl as nim chit iyakʼil. Unqʼa ichusvil, mo idiscípulo aakeʼ, kat til veʼt ibʼen aak tu almikaʼ as cheel aakeʼ yeʼ la kam veʼteʼ.

 Kat ixek Aak Tiixheʼ aak Jesúseʼ as kat toksa veʼt Aak bʼooqʼolil tu Tijleʼmeʼ (Apocalipsis [Revelación] 11:15)

Kat taqʼ aak Jesúseʼ vitiichajileʼ tiʼ iqʼalpul unqʼa tenameʼ vatz u paaveʼ tukʼ u kamchileʼ (Mateo 20:28). Estiʼeʼ nitaltzi Aak Tiixheʼ sqej uvaʼ la isebʼ oʼ tiʼ chit ibʼeneʼ.

Kat itxaa Aak Jehováeʼ aak Jesúseʼ tukʼ umaʼt 144.000 xaol uvaʼ niman yol aqʼal la til kuʼ tzan isuuchil u vatz Txʼavaʼeʼ. As aʼ tuk atinojkat unqʼa 144.000 tu almikaʼ tul la ul taama. As taʼn chajaakeʼ vaaʼ tuk aqʼomoj tu Tijleʼm Aak Tiixheʼ (Apocalipsis [Revelación] 14:1-3).

U Tijleʼm Aak Tiixheʼ aʼeʼ la bʼensan u vatz Txʼavaʼeʼ umaʼl Paraíso. Yeʼl veʼt chʼaʼo, yeʼl veʼt xaol yeʼ bʼaʼn itxumbʼal, yeʼl veʼt meebʼaʼ, mitaʼn vaʼy. As chiibʼebʼal tatin veʼt unqʼa tenameʼ la ibʼaneʼ (2 Pedro 3:13).