Ir al contenido

Ir al menú secundario

Ir al índice

Itexhtiigo Aak Jehová

ixil

Nima Aak Tiixheʼ as la isebʼ axh tiʼ chit ibʼeneʼ

 CHUSBʼAL 6

¿Kam txumbʼal nitaqʼkan u Mam Jabʼaleʼ sqej?

¿Kam txumbʼal nitaqʼkan u Mam Jabʼaleʼ sqej?

Kat isojsa Aak Tiixheʼ unqʼa xaoleʼ uveʼ yeʼ kat niman yol as kat tisbʼaʼkan Aak u Noéjeʼ tukʼ unqʼa tatineʼ (2 Pedro 2:5, 6)

Umaʼl 40 qʼii tukʼ umaʼt 40 aqʼbʼal kat kuʼ u jabʼaleʼ. U aʼeʼ kat inoosa u vatz Txʼavaʼeʼ, as kat kam unqʼa xaoleʼ txoj chit itxumbʼal.

Unqʼa ángeleʼ txoj itxumbʼal kat taqʼ veʼtkan chajnaj vichiʼoleʼ uveʼ kat ibʼana as kat ibʼensa veʼt tibʼ chajnaj iángel u Txʼiʼlanajeʼ.

Aʼ kuxh unqʼa xaoleʼ kat isebʼkan uveʼ atik ok tu arcaeʼ. Tul kat pal veʼt unqʼa qʼiieʼ, aak Noéjeʼ tukʼ unqʼa tatineʼ kat kam veʼteʼ, poro tuk tulsa Aak Tiixheʼ taama aak tukʼ unqʼa tatineʼ as la isebʼ veʼteʼ tiʼ chit ibʼeneʼ.

 Bʼiit kuxh veʼteʼ la isojsa veʼt Aak Tiixheʼ unqʼa tenameʼ yeʼ bʼaʼn itxumbʼal as la tisbʼaʼkan Aak unqʼa bʼanol bʼaʼneʼ (Mateo 24:37-39)

U Txʼiʼlanajeʼ tukʼ unqʼa iángeleʼ nitelok chajnaj tiʼ isojsat ikʼuʼl unqʼa xaoleʼ cheel umpajte.

Cheel, echeʼ tiqʼii aak Noéjeʼ, mamaʼla tenameʼ yeʼ nisaʼ inimat Aak Jehováeʼ. Estiʼeʼ bʼiit kuxh veʼteʼ la isojsa veʼt Aak abʼil yeʼ la niman yol (Lucas 17:26, 27).

Poro at xaol umpajte ech itxumbʼaleʼ aak Noéjeʼ, uveʼ nibʼanon u tachaʼv Aak Tiixheʼ. Aʼeʼ unqʼa itexhtiigo Aak Jehováeʼ.