Ir al contenido

Ir al índice

Itexhtiigo Aak Jehová

Txaa uma’l yolb’al ixil

 CHUSBʼAL 2

¿Abʼil Aak Tiixheʼ?

¿Abʼil Aak Tiixheʼ?

Chʼiʼtil kuxh jikla Tiixh ati, as Jehová ibʼii Aak (Salmo 83:18). Echen Aak tu almikaʼ, as yeʼl Aak naʼl. Maas chit nisaʼ oʼ Aak Tiixheʼ, as nisaʼ Aak uvaʼ echatkoj la kunacheʼ tiʼ Aak. Nital Aak umpajte uvaʼ la kusaʼ unqʼa xaoleʼ (Mateo 22:35-40). Yeʼxhibʼil la lejon iyakʼil tiʼ Aak Tiixheʼ, tan Aakeʼ kat bʼanon unqʼa veeʼ skajayil.

Vibʼaxa icheesaʼm Aak Tiixheʼ aʼeʼ umaʼl u bʼaʼnla ángel uveʼ nim iyakʼil. Ootzimal veʼt sqaʼn cheel uvaʼ aʼeʼ u Jesucristoeʼ. Kat ibʼan veʼt Aak Jehováeʼ kaʼtaj ángel umpajte.

Aak Jehováeʼ kat bʼanon skajayil unqʼa veeʼ at tu almikaʼ . . . as skajayil unqʼa veeʼ at vatz u Txʼavaʼeʼ (Apocalipsis [Revelación] 4:11)

 Aak Jehováeʼ kat bʼanon u almikaʼeʼ, u Txʼavaʼeʼ as skajayil unqʼa veeʼ at stuul (Apocalipsis [Revelación] 10:6).

Kat ibʼan Aak u bʼaxa najeʼ, u Adán, taʼn ipojoil txʼavaʼ (1Corintios 15:47).