Ir al contenido

Ir al menú secundario

Ir al índice

Itexhtiigo Aak Jehová

ixil

Nima Aak Tiixheʼ as la isebʼ axh tiʼ chit ibʼeneʼ

U Tiixheʼ nisaʼ Aak achʼijileʼ, akʼulaleʼ as la taqʼ Aak u bʼaneʼ see.

Xeʼtebʼal

Nisaʼ Aak Tiixheʼ unqʼa xaoleʼ, as estieʼ nichus oʼ Aak aqʼal bʼan qatineʼ.

¿Kam la qulbʼe kunimat Aak Tiixheʼ?

Chusa kam la bʼaneʼ tiʼ a nimat Aak Tiixheʼ as abʼil la lochon axh.

¿Abʼil Aak Tiixheʼ?

Ootzi vibʼi Aakeʼ as kam itxumbʼal Aak.

¿Kam atik tu Paraísoeʼ?

U bʼaxa uʼjeʼ tu Bibliaeʼ nital isuuchil.

Tul kat ul u Mam Jabʼaleʼ: ¿abʼil kat niman Aak Tiixheʼ?

¿Kam kat kʼuchun veeʼ at u xaoleʼ bʼaʼn itxumbʼal as ati veeʼ txoj itxumbʼal?

¿Kam txumbʼal nitaqʼkan u Mam Jabʼaleʼ sqej?

Yeʼleʼ taʼ uvaʼ yolkuxhkoj tiʼ umaʼj kam uvaʼ ibʼan naʼytzan chituʼ.

¿Abʼil aak Jesúseʼ?

¿Kam stiʼ la kuxh kuchus qibʼ imaas tiʼ aak Jesúseʼ?

¿Kam stiʼ kat kuxh kam aak Jesúseʼ?

Taʼn vikamebʼal aak Jesúseʼ nimal achaʼv la kam la uchi.

¿Jatu la ul veʼt u Paraísoeʼ?

U Bibliaeʼ nitaleʼ kam la uchi tul uvaʼ bʼiit kuxh veʼt qʼii nikaeʼ.

¿Kam bʼaʼn nitxʼebʼ unqʼa xaoleʼ niniman Aak Tiixheʼ?

Unqʼa bʼaneʼ veeʼ la kʼuleʼ yeʼleʼ lasaʼ atzʼejat veʼteʼ.

¿Moj nitabʼi oʼ Aak Jehováeʼ?

¿Kam la yolonoʼ stiʼ te Aak Tiixheʼ?

¿Kam la kubʼaneʼ aqʼal at chiibʼichil tu kabʼal?

U cheesan tetz u familiaeʼ nitaqʼ bʼanla chaj txumbʼal.

¿Kam la kubʼaneʼ aqʼal la chiibʼ Aak Tiixheʼ sqiʼ?

Ataj kam ni chʼoʼn taama Aak stiʼ as ati ni chiibʼ Aak stiʼ.

¿Kam la oolbʼe ooksat eebʼ kʼatz Aak Jehováeʼ?

Uveeʼ nachva atxakbʼat a txumbʼal tiʼ Aak Tiixhe aeʼ la ok tetz tiʼ unqʼa veeʼ nasaʼ abʼanataʼ.