Ir al contenido

Ir al menú secundario

Itexhtiigo Aak Jehová

ixil

¿Moj la ultel taama unqʼa xaoleʼ kamnal veʼteʼ?

¿Moj la ultel taama unqʼa xaoleʼ kamnal veʼteʼ?

¿Kamal la aaleʼ uvaʼ...

  • ... uu?

  • ... yeʼle?

  • ... taleʼn kuxhtuʼ?

 U BIBLIAEʼ NITALEʼ

«La ul taama unqʼa kamnajeʼ.» (Hechos 24:15, U Akʼ Testamento tu Kuyolbʼal.)

¿KAM LA TULBʼE UVAAʼ KULOCHPEʼ?

At kulochbʼal la ibʼaneʼ tul la kam umaʼl qatin (2 Corintios 1:3, 4).

Yeʼl oʼ la xoʼv veʼt oʼ tiʼ kukameʼ (Hebreos 2:15).

La kutxʼebʼ veʼt u qʼiieʼ tul la qil tul taama unqʼa qatineʼ kat kamya (Juan 5:28, 29).

 ¿MOJ LA UCH KUNIMAT UVEEʼ NITAL U BIBLIAEʼ?

Uu, at oxvaʼl kam nikʼuchun:

  • Aak Tiixheʼ kat cheesan kajayil unqʼa veeʼ isleʼle. Nital u Bibliaeʼ uvaʼ Aak Jehováeʼ ixeʼal u tiichajileʼ (Salmo 36:9; Hechos 17:24, 25). Asoj kat itxʼol Aak taqʼat itiichajil kajayil unqʼa veeʼ isleʼle, la qaʼ sukukʼuʼl uvaʼ at iyakʼil Aak tiʼ tulsat taama unqʼa xaoleʼ kat kamya.

  • Kat tulsaleʼ Aak Jehováeʼ taama kaʼlaj xaol. U Bibliaeʼ niyoloneʼ tiʼ vaaxil xaol kat ulsal taama —txul aama, qʼesla aama, naj, ixoj— as kat ul taama umpajte titzaʼ vatz Txʼavaʼ. Atike uvaʼ bʼiixna kuxh ikameʼ; poro atik umaʼl u naj uvaʼ kajvaʼl qʼii maʼtik ikameʼ (Juan 11:39-44).

  • Nitachva Aak Tiixheʼ tulsat taama unqʼa kamnajeʼ. Nichiʼan taama Aak Jehováeʼ tiʼ u kamchileʼ tan echeʼ umaʼl koontra (1 Corintios 15:26). Vaʼl tachvat Aak isojsat u koontraeʼ vaaʼ as tuk ibʼambeʼ Aak u xekpichileʼ. Unqʼa xaoleʼ at sikʼuʼl Aaki nisaʼ Aak uvaʼ la ul taama vatz Txʼavaʼ umpajte (Job 14:14, 15).

 CHʼOTIJEʼ SEE

¿Kam stiʼ nukuxh kuqʼesbʼeʼ as nukukameʼ?

La lej vitzaqʼbʼebʼaleʼ tu Biblia tu GÉNESIS 3:17-19 tukʼ ROMANOS 5:12.